Overslaan en naar de inhoud gaan

PRAKTISCHE OPLEIDING PERSONENBELASTING 2018

Erkenningsnummer BIBF 81474-81479 / Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 18 uur

De personenbelasting is, voorzichtig gesteld, de laatste jaren gevoelig gewijzigd.  De zesde staatshervorming is hiervoor voor een groot deel mee verantwoordelijk.  Met als gevolg dat de transparantie er veelal niet op vooruit is gegaan.  De toename van het aantal fiscale codes is hiervan het duidelijk bewijs.

Denken we maar aan vak IX dat de codes behelst m.b.t. het hypothecair krediet.  Vandaag staan er zelfs voetnoten bij !

Maar niet enkel de onroerende fiscaliteit is ingewikkeld geworden.  Ook de roerende fiscaliteit heeft de laatste jaren de nodige wijzigingen ondergaan.  En ook voor 2018 staan er nog een aantal wijzigingen op stapel.

INHOUD

Wat mag u over de verschillende sessies verwachten :

- overzicht van de onroerende fiscaliteit
- het roerend inkomen
- de fiscaliteit van het hypothecair krediet
- de beroepsinkomsten van werknemers, bedrijfsleiders, de genieters van winsten en baten

- de stopzettingsfiscaliteit
- de fiscaliteit van het hypothecair krediet
- de belastingverminderingen

SPREKER

Marc GIELIS, verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° NV

DATA

Telkens op een donderdag van 18u – 21u:

22 februari  - Algemene fiscale zaken/persoonlijke gegevens en gezinslasten
1 maart - Onroerend inkomen
8 maart - Hypothecair krediet
15 maart - Beroepsinkomen
22 maart - Roerend inkomen
29 maart - Optimalisaties én praktische toepassing

PRIJS

De prijs bedraagt 550 euro inclusief syllabus, een gratis broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze. U kan zich ook per sessie inschrijven aan €100 per sessie.

Vrij van BTW: art. 44§2-4° (onderwijs)

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang tot 40 % steun van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille (vroegere BEA).  UC Leuven-Limburg is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O100443 (met na het punt de hoofdletter O).

Wij raden u aan de KMO-portefeuille DIRECT aan te vragen bij inschrijving van deze opleiding. Het vakje 'factuurnummer' laat u blanco. De portefeuille dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn. Anders kan u geen aanspraak meer maken op de steun.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Agoralaan z/n, Gebouw De Ark, 3590 Diepenbeek

ATTESTERING

Deze opleiding geeft recht op een IAB/IBR/BIBF attest (18u) permanente vorming

INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier.