Overslaan en naar de inhoud gaan

vastgoedfinanciering via de tweede pijler

Erkenningsnummer BIBF  103251 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 2 uur


Bart Chiau omschrijft de uiteenzetting graag als volgt:

“Het geld van een tweede pijler contract is pas beschikbaar bij het wettelijk pensioen, tenzij men een deel van de reserve gebruikt voor de aankoop, nieuwbouw of verbouwing van een onroerend goed in Europa.
Zelfstandigen maken steeds vaker gebruik van hun aanvullend pensioenspaarcontract om de aankoop van een tweede verblijf te financieren.
We bekijken de verschillende mogelijkheden voor de zelfstandige binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, groepsverzekering, POZ, RIZIV) en gaan na in welke mate deze als vastgoedvehikel kunnen worden aangewend.

Voor de financiering van een tweede verblijf kan men ook een lening aangaan. We vergelijken de bulletlening met een klassieke mensualiteitenlening. Het tweede pijler contract kan ook het ontleende kapitaal van een bulletkrediet reconstitueren.
We onderzoeken tot slot ook de federale vastgoedfiscaliteit die van toepassing blijft op de niet-eigen woning.”

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens de uiteenzetting.

SPREKER

Bart Chiau, professor UGent, senior expert bij NN en trainer in de financiële sector
 

DATUM

Donderdag 10 december van 12u00 tot 14u00.

LOCATIE

Live webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden op de voorziene datum en tijdstip. Nadien zal het webinar via een weblink nog drie weken consulteerbaar zijn. De slides worden op voorhand digitaal toegestuurd.

PRIJS

 70 euro (alumni: 65 euro)
Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan.

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

INSCHRIJVEN

 KMO-PORTEFEUILLE
Je kan voor deze  navorming subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille.
De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.  Je mag alle seminaries van alle medewerkers, waarvoor je inschrijft, bundelen in één aanvraag.
Wacht dus niet op je factuur, maar vraag de subsidie aan a.d.h.v. je bevestigingsmail(s). Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.
 
ATTESTERING
De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF & IAB (ITAA). Je hebt recht op een attest van 2 uur permanente vorming.