Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiscale Club
Navorming

U bent hier

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN: EEN STAND VAN ZAKEN  

10/02/2021 Erkenningsnummer BIBF  99767/ Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur
11/02/2021 Erkenningsnummer BIBF 103258/ Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 3 uur

Artikel 49 WIB bepaalt de voorwaarden waaraan een kost moet voldoen om te kwalificeren als een ‘fiscaal aftrekbare beroepskost’. 
De toepassing van deze - op het eerste zicht duidelijke - voorwaarden geeft in de praktijk evenwel aanleiding tot talrijke geschillen met de fiscus. De reden hiervoor is dat de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker hanteert als een ‘antimisbruikbepaling’, om vermeende fiscale optimalisaties en misbruiken tegen te gaan. 
De fiscus heeft met name de neiging om kosten te verwerpen die verband houden met:

  • externe financiering van uitkeringen aan aandeelhouders,
  • privaat onroerend goed in de vennootschap,
  • aanzienlijke management- en bestuurdersvergoedingen, e.a. 

De recente rechtspraak is sterk afhankelijk van feitelijkheden. Toch kan u uit deze rechtspraak lessen trekken voor de praktijk. 

Tijdens dit seminarie bekijkt u  o.a. volgende onderwerpen :

  1. Het concept van de fiscaal aftrekbare beroepskost;
  2. Interestkosten in het kader van financieringstransacties;
  3. Kosten van onroerend goed in de vennootschap;
  4. Vergoedingen van bestuurders, met inbegrip van de bezoldigingstheorie;
  5. Vergoedingen van managers en managementvennootschappen.

Per onderwerp krijgt u toelichting en kader over de fiscale risico’s van de besproken structuur of werkwijze  in het licht van recente rechtspraak. Vervolgens krijgt u concrete maatregelen  aangereikt die een belastingplichtige preventief kan nemen om de aftrekbaarheid van zijn kosten te handhaven. 

SPREKER

Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat PAQT – lector UCLL

 

DATUM & LOCATIE

Woensdag 10 februari 2021 van 18u30 tot 21u30.
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Donderdag 11 februari 2021 van 14u00 tot 17u00.
UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, Blok S ('Management'), 3590 Diepenbeek

PRIJS

€ 90  (alumni: € 85 )
Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf krijgt u  een korting van 10% .

Inclusief syllabus en versnaperingen tijdens de pauze.

Vrij van btw: Art. 44§2-4° WBTW

INSCHRIJVEN

KMO-PORTEFEUILLE
U kan voor deze  navorming subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille.
De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan u geen aanspraak op de steun meer maken.  U mag alle seminaries van alle medewerkers, waarvoor u inschrijft, bundelen in één aanvraag.
Wacht dus niet op je factuur, maar vraag hier meteen de subsidie aan a.d.h.v. uw bevestigingsmail(s). Na inschrijving krijgt u een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat u een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan u bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.
 
ATTESTERING
De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF & IAB (ITAA). U hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.