Overslaan en naar de inhoud gaan

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN: EEN STAND VAN ZAKEN  

10/02/2021 Erkenningsnummer BIBF  99767/ Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur
11/02/2021 Erkenningsnummer BIBF 103258/ Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 3 uur

Artikel 49 WIB bepaalt de voorwaarden waaraan een kost moet voldoen om te kwalificeren als een ‘fiscaal aftrekbare beroepskost’. 
De toepassing van deze - op het eerste zicht duidelijke - voorwaarden geeft in de praktijk evenwel aanleiding tot talrijke geschillen met de fiscus. De reden hiervoor is dat de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker hanteert als een ‘antimisbruikbepaling’, om vermeende fiscale optimalisaties en misbruiken tegen te gaan. 
De fiscus heeft met name de neiging om kosten te verwerpen die verband houden met: (i) externe financiering van uitkeringen aan aandeelhouders, (ii) privaat onroerend goed in de vennootschap, (iii) aanzienlijke management- en bestuurdersvergoedingen, e.a. 
De recente rechtspraak is sterk afhankelijk van feitelijkheden. Toch is het mogelijk om uit deze rechtspraak lessen te trekken voor de praktijk. 

Tijdens dit seminarie worden o.a. volgende onderwerpen besproken:

  1. Het concept van de fiscaal aftrekbare beroepskost;
  2. Interestkosten in het kader van financieringstransacties;
  3. Kosten van onroerend goed in de vennootschap;
  4. Vergoedingen van bestuurders, met inbegrip van de bezoldigingstheorie;
  5. Vergoedingen van managers en managementvennootschappen.

Per onderwerp worden de fiscale risico’s van de besproken structuur of werkwijze toegelicht en gekaderd in het licht van recente rechtspraak. Vervolgens worden concrete maatregelen aangereikt die een belastingplichtige preventief kan nemen om de aftrekbaarheid van zijn kosten te handhaven. 

SPREKER

Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat PAQT – lector UCLL

 

DATUM & LOCATIE

Woensdag 10 februari 2021 van 18u30 tot 21u30.
UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Donderdag 11 februari 2021 van 14u00 tot 17u00.
UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, Blok S ('Management'), 3590 Diepenbeek

PRIJS

90 euro (alumni: 85 euro)
Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan.

Inclusief syllabus en versnaperingen tijdens de pauze.

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

INSCHRIJVEN

KMO-PORTEFEUILLE
Je kan voor deze  navorming subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille.
De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.  Je mag alle seminaries van alle medewerkers, waarvoor je inschrijft, bundelen in één aanvraag.
Wacht dus niet op je factuur, maar vraag de subsidie aan a.d.h.v. je bevestigingsmail(s). Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.
 
ATTESTERING
De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF & IAB (ITAA). Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.