Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele antiwitwaswetgeving voor cijferberoepen

Erkenningsnummer BIBF103364 / Erkenningsnummer IAB A0014/2009  – attest 3 uur
 
Je krijgt een volledig en actueel beeld van de geldende verplichtingen die opgelegd worden aan de cijferberoepen door de huidige antiwitwaswetgeving (de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten), met onder meer aandacht voor:
  • governance (organisatie en controle)
  • de risicogebaseerde aanpak (algemeen en individueel)
  • waakzaamheid (met o.m. de identificatieplicht en -verificatie en de verhoogde waakzaamheid
  • de meldplicht aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en haar werking
Er worden voorbeelden uit de praktijk bij CFI aangehaald die cijferberoepen aanspreken. Wat zijn kwalitatieve meldingen van cijferberoepen? Hoe behandelt de CFI meldingen van cijferberoepen? Wat zijn huidigen typologieën en trends in witwassen?


Je hebt de gelegenheid om jouw vragen voor te leggen aan de sprekers vóór of tijdens de uiteenzetting.

SPREKERS

Kris Meskens, secretaris-generaal CFI
Perry Timmerman, inspecteur-analist CFI
 

DATUM

Donderdag 19 november 2020 van 14u00 tot 17u00
 

LOCATIE

Live webinar
Het webinar wordt in realtime aangeboden op de voorziene datum en het voorziene tijdstip. Nadien zal het webinar via een weblink nog twee weken consulteerbaar zijn. De slides worden op voorhand digitaal toegestuurd.
 

PRIJS

90 euro (alumni: 85 euro)
Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan.
 
Vrij van btw: Art. 44§2,4° WBTW
 

INSCHRIJVEN

KMO-PORTEFEUILLE
Je kan voor deze  navorming subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van UC Limburg is: DV.O100443. Een handleiding voor de aanvraag, vind je op www.kmo-portefeuille.be.
De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.  Je mag alle seminaries van alle medewerkers, waarvoor je inschrijft, bundelen in één aanvraag.
Wacht dus niet op je factuur, maar vraag de subsidie aan a.d.h.v. je bevestigingsmail(s). Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.
 
ATTESTERING
De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF & IAB (ITAA). Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.