Overslaan en naar de inhoud gaan

verslaggeving door en voor cijferberoepers

Erkenningsnummer BIBF 103365 / Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 3 uur

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgt ervoor dat veel vennootschappen sinds 1 januari 2020 geconfronteerd worden met een wijziging in de verslaggeving.  Deze wijzigingen situeren zich :

 •  Inzake nieuwe verslaggeving;
 •  Inzake gewijzigde verslaggeving;
 •  Maar ook inzake het niet meer opmaken van verslaggeving.

In concreto denken we hier aan onder meer de dubbele uitkeringstest bij vermogensuitkeringen, kapitaalverhogingen, jaarverslagen en vereffeningen. De naleving van de wetgeving wordt des te belangrijker gezien de hieraan verbonden risico’s en aansprakelijkheden.
Van het jaarverslag tot de ontbinding moet u de nieuwe verslaggeving correct toepassen.  Daarom geeft dit seminarie u de praktische toepassingsgebieden en voorwaarden van die verslaggeving, waarbij onder meer aan bod komen:

 • Correcte verwerking van oprichting vennootschap en opmaak nieuw financieel plan.
 • Hoe en wanneer jaarverslag opmaken: wanneer verplicht en wanneer aangeraden?
 • Verslaggeving aan en door de algemene vergadering.
 • Verhoging van de inbreng door middel van inbreng in geld, inbreng in natura. Wat bij vermindering van de inbreng? Hoe uitvoeren?
 • Inkoop van eigen aandelen
 • Bijzondere algemene vergadering met goedkeuring van tussentijds dividend
 • Uitkering van dividenden, tantièmes, eerdere inbrengen: “balanstest” en “liquiditeitstest”: hoe aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen?
 •  De alarmbelprocedure: wanneer toepassen? Hoe praktisch toepassen?
 •  Verslaggeving in het kader van de WCO-wetgeving en actualiteiten naar aanleiding van de inwerkingtreding op 16 maart 2016 van de aanbevelingen van het intern institutencomité.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens de uiteenzetting.

SPREKER

Patrick Huybrechts,  gecertificeerd fiscaal accountant
 

DATUM

Donderdag 29 oktober 2020 van 18u00 tot 21u00
 

LOCATIE

Live webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden op de voorziene datum en tijdstip. Nadien zal het webinar via een weblink nog drie weken consulteerbaar zijn. De slides worden op voorhand digitaal toegestuurd.
 

PRIJS

90 euro (alumni: 85 euro)
Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan.
Inclusief syllabus, gratis broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze
 
Vrij van btw: art. 44§2-4° WBTW
 

INSCHRIJVEN

 
KMO-PORTEFEUILLE
Je kan voor deze  navorming subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille.
De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.  Je mag alle seminaries van alle medewerkers, waarvoor je inschrijft, bundelen in één aanvraag.
Wacht dus niet op je factuur, maar vraag de subsidie aan a.d.h.v. je bevestigingsmail(s). Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.
 
ATTESTERING
De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF & IAB (ITAA). Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.