Overslaan en naar de inhoud gaan

RULING VOOR UW PRAKTIJK MET VRAAG EN ANTWOORD

Erkenningsnummer BIBF 90915 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

De hervormingswet van 24 december 2002 vormde de basis voor het ontstaan van een algemene fiscale rulingpraktijk.

Ruling betekent dat elke belastingplichtige, zowel de kleine KMO als de grote multinational, die met vragen of onzekerheden zit aangaande een geplande transactie voorafgaandelijk aan de fiscus duidelijkheid dienaangaande kan vragen. Het aldus bekomen antwoord is dan ook bindend voor de fiscus.

Tijdens deze sessie zullen de heer Steven Vanden Berghe, voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (rulingcommissie) en mevrouw Ann Wenes, DVB medewerkster team BTW,  het doel en  de werking  van deze autonome dienst toelichten en haar meest recente standpunten uiteen zetten.

Volgende topics komen aan bod:

 • Kosten eigen aan de werkgever - bedrijfsleider

  • Optieplannen op BEVEKS en genoteerde warrantenplannen         

 • Auteursrechten

  • Toepassing van antimisbruikbepalingen bij reorganisatie en herstructurering van vennootschappen (DBI en RV)

  • Verliezen en belastingvrije fusie: scharniermoment?

 • Herstructureringen (splitsing, partiële splitsing of inbreng van een bedrijfstak zonder intentie tot (onmiddellijke of latere) verkoop van aandelen; samenhangende verrichtingen)

 • Verkoop/inbreng aandelen

  • Afsplitsen onroerend goed

  • Toepassing verlaagde btw-tarieven

  • Vruchtgebruik en waardering

  • Kostendelende vereniging

 • Complexe diensten

Als voorzitter van de rulingcommissie leidt de heer Steven Vanden Berghe bovendien het team dat zich toelegt op de problematieken van de Tax Shelter, de tonnagetaks, kwijtscheldingen van schuld, herstructureringen en reorganisaties. Op zeer transparante wijze zal hij de toehoorders informeren over de wijze waarop de rulingdienst de  fiscale dossiers benadert.”

SPREKERS

Ann Wenes, DVB medewerkster team BTW

Steven Vandenberghe, voorzitter Rulingscommissie FOD Financiën.

DATUM

Woensdag 20 maart 2019 van 19 tot 22 uur

PRIJS

 • Externen: 85 euro

 • Alumni: 80 euro

 • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, gratis broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang tot 40% subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van 100 euro.
UC Leuven is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O103479 (met na het punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

Gelieve uw projectaanvraag in te dienen na ontvangst van de factuur. De portefeuille dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan u geen aanspraak meer maken op de steun.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. U hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier