Overslaan en naar de inhoud gaan

FISCALE OPTIMALISATIE VOOR INNOVATIEVE BEDRIJVEN

Innovatieaftrek en vergoeding via auteursrechten met praktijkervaringen

Erkenningsnummer BIBF 90913 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uren

Luik 1: de innovatieaftrek

De innovatieaftrek heeft de vroegere octrooiaftrek vervangen. De innovatieaftrek is op een aantal vlakken strikter dan de octrooiaftrek, maar betekent qua toepassingsgebied ook een belangrijke verruiming. Zo komen voortaan niet enkel octrooien in aanmerking voor de aftrek, maar ook auteursrechtelijk beschermde software.

De winsten uit zelf ontwikkelde innovaties kunnen onder voorwaarden voor 85% vrijgesteld worden. Bedrijven met een innovatieve activiteit kunnen met andere woorden een belangrijke belastingbesparing realiseren. Maar hoe strikt zijn de voorwaarden?

Wordt besproken tijdens dit luik:

 • het verruimde toepassingsgebied van de innovatieaftrek;

 • de berekeningsregels van de innovatieaftrek;

 • de boekhoudkundige aandachtspunten (o.a. kosten van onderzoek en ontwikkeling);

 • praktijkvoorbeelden waar de innovatieaftrek een significante fiscale besparing kan betekenen (bv. softwarebedrijven);

 • de wenselijkheid van een ruling voor zekerheid rond (het concrete bedrag van) de innovatieaftrek.

Luik 2: de vergoeding van innovatieve prestaties via auteursrechten

Auteursrechten worden in de personenbelasting in de regel belast als een roerend inkomen, en dit aan een voordelig en vast tarief van in principe 15%. Na de forfaitaire kostenaftrek kan het reële tarief zelfs dalen tot 7,5%.

Het is een fiscale aanrader voor innovatieve bedrijven om hun vennoten, bedrijfsleiders en/of medewerkers minstens deels te vergoeden via auteursrechten. Deze optimalisatie is mogelijk indien de betrokken vennoot, bedrijfsleider of medewerker in het kader van de professionele werkzaamheid ‘auteursrechtelijk beschermde werken’ tot stand brengt, zoals: tekeningen, modellen, teksten, softwarecodes, e.d. 

De correcte uitwerking en documentatie van een vergoeding voor auteursrechten is evenwel van belang om discussies met de fiscus te vermijden.

In de praktijk wordt de uitbetaling via auteursrechten reeds aanvaard door de Rulingcommissie voor vergoedingen aan journalisten, architecten, softwareontwikkelaars, designers, marketeers, e.a.

Wordt besproken tijdens dit luik:

 • de fiscale behandeling van auteursrechten;

 • de uitbetaling van auteursrechten door innovatieve vennootschappen aan hun vennoten, bedrijfsleiders en/of medewerkers: het praktische opzet;

 • praktijkvoorbeelden waar de uitbetaling via auteursrechten een significante fiscale besparing kan betekenen (bv. software, architecten, e.d.):

 • de wenselijkheid van een ruling voor zekerheid rond het concrete bedrag dat uitbetaald kan worden als auteursrecht.

SPREKERS

Tim Vandeweyer en David Engelbos, fiscaal advocaten PAQT

DATUM

Woensdag 27 februari 2019 van 19 tot 22 uur

PRIJS

 • Externen: 85 euro

 • Alumni: 80 euro

 • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, gratis broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang tot 40% subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van 100 euro.
UC Leuven is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O103479 (met na het punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

Gelieve uw projectaanvraag in te dienen na ontvangst van de factuur. De portefeuille dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan u geen aanspraak meer maken op de steun.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. U hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier