Overslaan en naar de inhoud gaan

INTERNATIONALE TEWERKSTELLING

Een introductie in fiscale en sociale zekerheidsaspecten

Erkenningsnummer BIBF 90917 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

Ondernemingen opereren meer en meer in een internationale context. Men rekruteert de juiste profielen uit het buitenland of men zendt eigen personeel voor korte of langere duur uit naar het buitenland. Veel ondernemingen zijn zich echter niet of onvoldoende bewust van de diverse gevolgen verbonden aan een internationale tewerkstelling.

Vaak kijkt men eerst en alleen naar de fiscale gevolgen. Waar is de werknemer of bestuurder belastbaar, welke verplichtingen heeft de werkgever? Men mag echter de vraag naar het toepasselijk sociale zekerheidsregime niet uit het oog verliezen.

Dit seminarie zal ingaan op de toepassing en werking van dubbelbelastingverdragen en de Europese coördinatieverordening nr. 883/2004 bij tewerkstelling in internationale context (arbeidsrecht blijft buiten beschouwing).

Er wordt eerst aandacht besteed aan de wetgeving en verdragen en alles wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en praktijktips.

Dit seminarie heeft als doestelling aan de deelnemers een inleiding te geven in bovenstaande problematieken. Wie niet dagelijks met deze materie bezig is zal de kernbegrippen en principes onder de knie hebben om cliënten wat betreft deze vraagstukken een eerste inzicht te kunnen geven.

SPREKER

Brigitte Lievens, fiscaal advocaat Mythra Advocaten

DATUM

Woensdag 24 april 2019 van 19 tot 22 uur

PRIJS

  • Externen: 85 euro

  • Alumni: 80 euro

  • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, gratis broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang tot 40% subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van 100 euro.
UC Leuven is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O103479 (met na het punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

Gelieve uw projectaanvraag in te dienen na ontvangst van de factuur. De portefeuille dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan u geen aanspraak meer maken op de steun.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. U hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier