Overslaan en naar de inhoud gaan

Het nieuwe UBO-register met vragen en antwoorden

Erkenningsnummer BIBF 95151 / Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 3 uur

Praktische uiteenzetting over het UBO-register, met mogelijkheid tot het stellen van vragen.

In het UBO-register zullen vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts de persoonsgegevens van hun ‘uiteindelijk begunstigden’ moeten registreren. De verantwoordelijkheid voor de juiste en tijdige registratie ligt bij de bestuursorganen.

In de praktijk blijkt het niet altijd duidelijk (i) welke entiteiten onder de regelgeving vallen, (ii) welke personen er gemeld moeten worden, en (iii) welke gegevens er moeten worden overgemaakt. Hierover willen wij duidelijkheid scheppen.

Tijdens de uiteenzetting worden volgende punten besproken:

  1. Concept en achtergrond van het UBO-register.

  2. Informatieplichtigen en hun UBO’s: wie moet gegevens melden aan het register, en over welke personen?

  3. Over te maken informatie (‘input’): welke gegevens moeten overgemaakt worden? Hoe zit het met mijn beroepsgeheim? Moet ik bewijsstukken toevoegen?

  4. Raadpleging van het register (‘output’): wie kan het register raadplegen, en welke informatie is zichtbaar voor het publiek? Kan ik de toegang tot mijn gegevens laten beperken?

  5. Praktisch - het online platform: hoe registreer ik mijn UBO’s via MyMinFin?

  6. Vragenronde

SPREKER

Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat bij PAQT advocaten, lector UCLL

DATUM

Dinsdag 17 september 2019 van 18u tot 21u

PRIJS

  • Externen: 90 euro

  • Alumni 85 euro

  • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, een gratis broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze - vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

 

De opleiding komt in aanmerking voor:

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Agoralaan z/n, Gebouw B, Blok S, 3590 Diepenbeek

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. U hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier