Overslaan en naar de inhoud gaan

Individuele coaching voor medewerkers en leidinggevenden in organisaties
Navorming

U bent hier

Coaching is een persoonlijke, reflectieve begeleiding, op basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen, met als doel de persoonlijke effectiviteit te vergroten, het persoonlijk leiderschap te verbeteren, beter om te gaan met onzekerheden die het goed functioneren in de weg staan, gezamenlijke oplossingen te genereren, resultaten te halen, … . De kwaliteiten en sterktes van elke medewerker zijn essentieel in dit proces. Coaching is praktisch: de medewerker is expert van zijn coachingsvraag en verantwoordelijk voor zijn resultaten. 

Coachen is een proces dat medewerkers/leidinggevenden helpt door ondersteunend te werken in het onderzoeken van de huidige situatie, het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, het stellen van doelen, het nemen van acties om de doelen te bereiken en het wegnemen van weerstand.

Het departement Sociaal-Agogisch Werk biedt de mogelijkheid om eenindividuele, externe coach in te zetten in social-profit organisaties.

Els Ulenaers is praktijklector in de opleiding bachelor in de Orthopedagogie. Zij is opgeleid als professionele coach en Master Practitioner NLP.