Overslaan en naar de inhoud gaan

Krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding

U bent hier

Arbeidsconsulenten en trajectbegeleiders  worden  meer  en  meer  geconfronteerd  met  kortere trajecten,  minder  begeleidingsuren  per  klant  omwille  van  activering  en  besparingen.  Hoe  kan  je  als trajectbegeleider  met  dit  gegeven  toch  op  een  krachtgerichte  manier  mensen  begeleiden  in  hun traject naar werk. 

Dit vormingspakket probeert een antwoord te bieden door consulenten tools aan te bieden om op een andere manier een kwaliteitsvolle  intake  - oriëntatie - begeleiding aan te bieden. De verantwoordelijkheid van de klant voor het eigen traject staat centraal. Hoe kan je vertrekken vanuit de krachten van de klant. Bovendien wordt jobhunting  en werkgevers overtuigen om werkzoekenden aan te werven  steeds belangrijker als consulent.

Methodieken die worden aangeboden zijn bedoeld voor  kansengroepen, laaggeschoolden, anderstaligen en personen met een handicap, de laagdrempeligheid van de tools staat centraal.

Aspecten die aan bod komen:

  • Wie ben ik als begeleider en wat is mijn kracht?
  • Hoe op een effectieve/efficiënte manier zicht krijgen op mogelijkheden en beperkingen van  mijn klant?
  • Hoe traject laten bepalen door de klant. Begeleiden van klanten in een evenwicht zoeken tussen droom en realiteit van de arbeidsmarkt waarbij klanten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject. (a.h.v. lemniscaatmodel)
  • Omgaan met weerstand bij klanten en werkgevers
  • Werkgeversbenadering en taal spreken van de werkgever

Methodische kaders die het krachtgericht werken ondersteunen:

  • krachtmodel van Rapp en Gosch
  • talentgericht werken van Luc De Wulf
  • ik\wij\het model van Ofman
  • appreciative inquiry/ vuurwerkt
  • lemniscaatmodel van vokans

Verder gaan we vooral in op de basisfilosofie en welke rol je daar als TB in kan spelen. Daarnaast ligt de focus op de training van vaardigheden.