Overslaan en naar de inhoud gaan

Permanente vorming referentieverpleegkundige in de mondzorg

U bent hier

Een slechte mondgezondheid kan vele nadelige gevolgen hebben: problemen met eten en drinken, infecties op afstand zoals pneumonieën, een slechte adem met als mogelijk gevolg dat men terechtkomt in een sociaal isolement, onbegrepen gedragsproblemen en vermindering van de kwaliteit van leven. Word jij als verpleegkundige geconfronteerd met een slechte mondverzorging van patiënten? Vind jij dat mondverzorging een integraal onderdeel dient te zijn van het zorgplan van de patiënt? Vind jij dat professionele mondzorg een vast onderdeel in het multidisciplinair overleg dient te zijn? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

 

Inhoud

De volgende topics worden belicht:

- Mondzorg bij kwetsbare doelgroepen

- De mondholte: normale ontwikkeling en anatomie van mond en tanden; het verouderingsproces van de mond; speeksel

- Afwijkingen en aandoeningen en hun medische behandeling ( inclusief pijnbeheer):

  • Ontwikkelingsstoornissen (o.a. afwijkende mondgewoonten)
  • Cariës (etiologie, pathogenese, microbiologie, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Parodontale aandoeningen (gingivitis, parodontitis, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Erosie en tandslijtage (etiologie, pathogenese, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Trauma (types, gevolgen, eerste hulp)
  • Hyper- en hyposialie
  • Verband tussen algemene gezondheid & mondgezonheid; tussen medicatie en mondgezondheid
  • Vervanging van afwezige tanden door middel van vaste en/of uitneembare prothetiek en/of implantaten

- Preventie: mondhygiëne (rationale, frequentie, mechanische plaqueverwijdering, chemische plaquebestrijding); voeding (mondgezonde voeding, praktische richtlijnen); fluoride (cariëspreventief vermogen van fluoride, toepassingsvormen, fluoride-advies, toxiciteit); hulp bij mondhygiëne bij zorgafhankelijke personen; preventieve zorg in het tandartskabinet (professionele reiniging, fluoride-applicatie, sealants)

- Organisatie van  de mondzorg voor kwetsbare groepen: samenwerking van de  verschillende disciplines; doorverwijzing en communicatie; tandheelkunde en sociale zekerheid

- Bijzondere aandachtsgroepen en mondzorg: personen met beperkingen; kwetsbare ouderen; oncologische patiënt; patiënten in de palliatieve zorg