Overslaan en naar de inhoud gaan

SEP 2021 - Aanvullende multidisciplinaire basismodule voor preventieadviseur
Navorming

U bent hier

UC Leuven-Limburg organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2.

De multidisciplinaire basismodule bestaat uit minimaal 120u lesuren en is verschillend van de basisvorming preventie van 40u (ook gekend als PA niveau 3).


Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.


De opleiding richt zich op de multidisciplinaire benadering van welzijn op het werk. U, als toekomstige preventieadviseur, moet in teamverband meewerken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de verschillende welzijnsdomeinen.


U, de toekomstige preventieadviseur, moet bekwaam zijn om te communiceren, te coachen,  te onderhandelen en te overtuigen kortom om veilig gedrag op het werk te stimuleren en een veiligheidscultuur uit te bouwen.


Om u, de cursist, optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen en een projectwerk rond ‘psychosociale en economische aspecten’.

"Aan UCLL krijgt u  een vorming tot preventieadviseur waarbij er aandacht is voor het noodzakelijk evenwicht is tussen de technische kennis en vaardigheden, en de mensgerichte aspecten binnen een welzijnsorganisatie. U  kan als cursist genieten van een gestroomlijnde organisatie en coaching, met het nodige begrip voor uw reeds gevulde agenda. Het is wel aan uzelf om het evenwicht te bewaken."

Stefan Motmans, Brussels Airport


Docenten


De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.