Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociaal-Agogisch Werk - VORMING OP MAAT en SUPERVISIE
Navorming

U bent hier

Steeds meer maatschappelijke organisaties vragen dienstverlening die nauw aansluit bij de directe behoeften van hun medewerkers. We krijgen meer en meer vragen naar ondersteuning en begeleiding bij problemen rond een bepaald thema en/of voor een bepaald team in een organisatie. Heel veel organisaties maken veranderingsprocessen door en krijgen te maken met de daarbij horende vragen en weerstanden. Als antwoord op deze vragen verzorgen we zowel VORMING OP MAAT alsSUPERVISIE.

We willen graag als meldpunt fungeren waar diverse organisaties uit de welzijnssector terecht kunnen met al hun vragen (naar samenwerking, maatwerk, het organiseren van themadagen,...).
Wanneer we zelf de expertise niet in huis hebben of kunnen vrijmaken, zoeken we, in samenspraak met u naar een begeleider die in staat is deze organisatie te voorzien van een positieve impuls op het vlak van kennis en vaardigheden.
Meer informatie omtrent de mogelijkheid van VORMING OP MAAT en SUPERVISIE kan bekomen worden bij Elke Gybels via e-mail:quadri.ortho@ucll.be

Eén van de vormingen op maat die we bieden vanuit Welzijn Limburg - Orthopedagogie:
"Opleiding busbegeleiders van het Buitengewoon Onderwijs"

Graag sommen we enkele voorbeeldthema's op waarover we deskundigheid in huis hebben:
Agressie en conflicthantering - Beeldend werken met o.a. duplopopjes - Busbegeleiding - Contextueel denken - Coaching van nieuwe medewerkers - Intervisie - Handelngsplanning - Het organiseren van studiedagen - Kernkwaliteiten - Life Space Crisis Intervention - Oplossingsgericht denken - Supervisie - Systeemdenken - Teambegeleidingen - ...