Overslaan en naar de inhoud gaan

Symposium: ethische reflectie over volwaardige patiëntenparticipatie

U bent hier

Context

In de huidige gezondheid- en welzijnszorg krijgen participatie en zelfregie van patiënten en cliënten belangrijke aandacht. Zorg- en hulpvragers worden geacht stem te willen hebben in de zorgorganisatie; de regie over hun hulp te voeren en bovenal mee verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes in de zorg- en hulpverlening. Het welzijnsbeleid van Kabinet Vandeurzen zet bijvoorbeeld volop in op persoonsvolgende financiering. De zorgsector zoekt ook actief naar wegen om expliciete aandacht te geven aan de stem van de patiënt of cliënt, vooral op micro-niveau binnen zorgrelaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de samenwerking met ervaringsdeskundigen. De grootste uitdagingen liggen in de participatie op meso-niveau van de organisaties en, ruimer beschouwd, op macro-beleidsniveau.