Overslaan en naar de inhoud gaan

Symposium: ethische reflectie over volwaardige patiëntenparticipatie

U bent hier

9u               Verwelkoming

9u10     Patiëntenparticipatie, een inleidend kader

Mevr. Elke Plovie, docent participatie, Campus Sociale Hogeschool Heverlee, Groep Zorg en Welzijn, UC Leuven-Limburg

9u40     Het inschakelen van ervaringsdeskundigheid in het ziekenhuis
Drs. Eva Castro, Trefpunt Zelfhulp VZW

10u10    De patiënt centraal” ziekenhuisbreed handen en voeten geven
Mevr. Ulrike Pypops, Patient Experience Officer, Jessa Ziekenhuis

10u30    Pauze

11u00    Ruimte maken in de buurt voor participatie: Enchantée
 
Dhr. Peter Dierinck, psycholoog en hoopverlener, PC Sleidinge

11u30      Participatie van de patiënt … een filosofisch-ethische vraagstelling met aansluitend debat met publiek en sprekers
Dr. Christoph Moonen, Psychiatrisch Centrum dr. Guislain Gent
Mevr. Katrien Ruytjens (moderator)

12u15     Lunch

13u00     In dialoog participeren: Deelnemers kunnen 2 workshops kiezen
Workshop 1: 13u00 – 14u00
Workshop 2: 14u15 – 15u15

Patiëntenparticipatie als ethisch-reflectief instrument binnen de gelaagdheid van de organisatie en buurt.
Mevr. Sylvia Hubar, sociaal werker binnen het wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt te Leuven, en lector aan de Sociale Hogeschool Heverlee.

Methodische en praktische aanpak van deelname en betrokkenheid van cliënten op een teamervaring.
Mevr. Grace Verween en ervaringswerker. Coördinator opleidingstraject HBO Ervaringswerker GGZ/Verslavingszorg

Persoonsgerichte zorg als fundament voor bewoners en familieparticipatie 
Dhr. Jan Vanwezer, coördinator De Wingerd, Leuven

15u30     Afsluiter

15u45    Wel thuis