Overslaan en naar de inhoud gaan

Het programma beoogt een duurzaam leereffect om met verandering en transitie om te gaan door middel van een unieke mix van ervaringsgericht leren en input van de laatste nieuwe modellen en theorieën.

Het programma bestaat uit 2 modules. In module 1 ligt de nadruk op individu en groep. In module 2 integreren we verder naar organisatieontwikkeling. Je kan pas inschrijven voor module 2 als je module 1 doorlopen hebt.

Concreet verkennen we volgende handvaten voor de leidinggevende:

 • ervaringsgericht meemaken én mee-maken van een groepsontwikkelingsproces
 • appreciatief onderzoekend en positief/preventief handelen
 • omgaan met verschillen, verschillen zijn rijkdom, niet iedereen ‘gelijk’, wel iedereen gelijkwaardig
 • kwaliteit van het resultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de relatie
 • in verbinding gaan schept veiligheid/vertrouwen
 • verkennen van begrippen als ‘servant leadership’, teamcoaching, process consultation, …
 • communicatie = tweezijdigheid, feedback in 2 richtingen, tegenspreekbaarheid
 • gedeelde verantwoordelijkheid: duidelijk wie doet wanneer wat hoe
 • meerzijdige partijdigheid
 • bemiddelen i.p.v. oplossen
 • vertrouwen geven en nemen
 • omgaan met kritische minderheid
 • kunnen werken met verschillende dynamieken: individu, groep, organisatie, geheel.

 

Folder 'Veerkrachtig leiderschap'