Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Elektronica-ICT:

kwaliteit van de opleiding

Onze hogeschool staat bekend voor de kwaliteit van haar opleidingen. Een goede opleiding zorgt later voor betere kansen op de arbeidsmarkt.  Niet onbelangrijk als je nog een studiekeuze moet maken. We hechten veel belang aan:
  • een waarderende cultuur van kwaliteitszorg in alle afdelingen van de organisatie;
  • een systematische en structurele kwaliteitsverbetering;
  • het stimuleren van een kritische houding bij studenten, personeel, alumni en het werkveld;
  • continue inbreng van een externe onafhankelijke kritische blik.

wie controleert de kwaliteit?

De kwaliteit van de opleiding wordt gecontroleerd door dialoogcommissies met onderwijs- en werkvelddeskundigen. Externe experten dragen bij aan specifieke thema’s zoals de vervlechting van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 

Meer over kwaliteitszorg 

Ook de belangrijkste beleidsprioriteiten en vernieuwingen van de opleiding kan je terugvinden in de kwaliteitsfiche. Zo weet je vooraf heel goed waar je aan begint.