Overslaan en naar de inhoud gaan

Proeftuin

De Proeftuin is een alternatief traject waarin de Bachelor Kleuteronderwijs in Hasselt experimenteert met nieuwe werk- en leervormen.

Met de proeftuin willen wij onze droom waarmaken om onderwijs te realiseren dat studenten en docenten brengt tot leren van binnenuit.

Jolien Bylois, Karlien Hermans en Evelien Vanderaerden - docenten van de Bachelor Kleuteronderwijs

Wat houdt dit alternatief traject in?

1 jaardoorbrekende leefgroep

Eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten werken samen in één leefgroep. Daarnaast maak je deel uit van een heterogene werkgroep. Als student krijg je zo de kans om veel van elkaar te leren: niet enkel op inhoudelijk vlak, maar ook op het gebied van samenwerken, overleggen, conflicten oplossen…  De groepssamenstelling wisselt regelmatig doorheen het jaar.  Elke student heeft ook een ander beheersingsniveau. Maak je geen zorgen! De docenten ondersteunen jou op elk moment en zoeken steeds, samen met andere studenten, naar nieuwe uitdagingen. 

flexibele structuur met ademruimte

Je komt terecht in een flexibele structuur. Je weet dus niet altijd wat de volgende dag of week zal brengen. Door die flexibele invulling, kunnen docenten inspelen op wat jij op dat moment nodig hebt.

De ene week is voorspelbaar, bijvoorbeeld wanneer we werken aan een grote groepsopdracht. Dan weet ik zeker dat we er die week tijd voor krijgen. Een andere week zit vol verrassingen. 

Liese Allard - student Proeftuin

6 grote opleidingsonderdelen: kerntaken van de leraar

Je krijgt geen les van bepaalde vakken, maar wel opdrachten vanuit de 6 kerntaken van de leraar:

 • samen kinderen zien
 • een krachtige leeromgeving ontwerpen
 • samen verwonderd zijn
 • spelen met kinderen
 • ik, jij en wij
 • leer-kracht zijn

Dit zijn grote gehelen die elk jaar terugkomen, op een steeds hoger beheersingsniveau. Je bestudeert deze opleidingsonderdelen en oefent deze in om een sterke leraar te kunnen worden.  Zo ga je de confrontatie aan met de volledige complexiteit van het beroep, de klas en de school. 

Initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen

Het ontwikkelen van initiatief en verantwoordelijkheid is de kracht van de Proeftuin:

 • je neemt verantwoordelijkheid op voor jezelf en voor anderen;
 • je neemt initiatief;
 • je functioneert vrij en zelfstandig;
 • je ontwikkelt een kritische geest;
 • je onderzoekt de wereld rondom je;
 • je gebruikt je verbeeldingskracht om creatieve oplossingen te zoeken.

 

gezellige, liefdevolle en huiselijke omgeving

Je komt terecht in een sfeer van warmte, huiselijkheid en gezelligheid. Een klimaat met een positieve invloed op de verbondenheid, het welbevinden en het leren van iedereen.

Liefde is de hefboom van de Proeftuin. Je bouwt hechte, warme en hartelijke relaties uit met andere studenten:

 • je hebt oog voor elkaar;
 • je geeft elkaar een glimlach of een bemoedigende blik;
 • je kan een empathisch gesprek aangaan;
 • je geeft vertrouwen;
 • je hebt een uitnodigende en enthousiaste houding.

Hoe ziet een dag in de Proeftuin eruit?

een verhaal van Liese Allard

"Vandaag zochten we naar wat verwondering brengt bij onszelf en bij de kleuters. Zo kunnen we hier op inspelen tijdens de stage. Ik ben het niet altijd eens met mijn medestudenten en probeer een evenwicht te zoeken tussen mijn mening laten gaan en mijn mening opdringen. Ik wil wel een aandeel hebben in de groep, maar natuurlijk de rest ook zijn zegje laten doen. Dit heb ik in de proeftuin ervaren als een van de waardevolste lessen."

LEES HET Dagboek van Liese

Wat wordt er van je verwacht?

Je bent stoer

In de proeftuin staan durf en lef centraal. Je gaat in het (samen)werken met studenten en docenten op zoek naar eigen mogelijkheden en uitdagingen. Durven experimenteren, uitproberen, op onderzoek gaan, grenzen verleggen, vallen en opstaan... zijn typerend voor deze kleuteropleiding.

Stoer ben je echter niet zonder zelfgestuurd in het leven en in een opleiding te staan. Springen en het bekende achter je laten zijn een absolute must. Je leert omgaan met een veranderende wereld vol onzekerheden.

Je wordt een zelfstandige, ondernemende, creatieve, flexibele en kritische leraar.

Je kijkt vaak in de spiegel

Je kijkt voortdurend naar jezelf en naar waar je staat in het leerproces. Je accepteert wat er is en wat er (nog) niet is. Je stelt je open en kwetsbaar op om gevoelens zoals angst, twijfel, vreugde en trots te kunnen ervaren.

Door in de spiegel te kijken, krijg je energie om te leren. Je wordt geprikkeld om steeds verder te zoeken naar je eigen mogelijkheden, om jezelf beter te leren kennen binnen de vooropgestelde doelen waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt als persoon en als leraar.

Je bent en blijft uniek

In wat je zegt en doet, toon je wie je bent en waar je voor staat. Je spreekt elkaar aan vanuit je ‘hele zijn’.  Wie je bent als mens en jouw gedachten, emoties, overtuigingen, idealen ... komen tot uiting. Door hier bewust mee bezig te zijn, ontstaat er ruimte voor dromen. 

Met je ogen dicht probeer je een realiteit op te roepen of te (her)construeren om gepaste antwoorden te vinden en keuzes te maken binnen de complexe onderwijspraktijk. Waar draait het ook alweer om? Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn mijn grote dromen? Die vragen wakkeren jouw verbeeldingskracht en creativiteit aan. 

Zo ontstaan er dus veel innovatieve ideeën die snel in de praktijk getest en bijgestuurd worden.  Innovatief zijn, onderzoekend in de wereld staan en buiten de lijntjes kleuren worden erg gewaardeerd in de Proeftuin. 

Je omarmt liefde

Je brengt veel tijd samen door. Je praat met elkaar en luistert zodat je oprecht en empathisch kan reageren. In alles wat je doet en zegt, is vertrouwen voelbaar.  Je gelooft in de kracht van andere studenten. Je hebt een hechte band met je medestudenten en begeleiders. In een warme, liefdevolle omgeving, voel je je goed en kan je openbloeien tot de beste versie van jezelf.

Je durft te fronsen

Leren begint bij verwondering en verwarring. Door met een kinderlijke nieuwsgierigheid naar de wereld te kijken, ontstaat de drang om op onderzoek te gaan, de omgeving te verkennen, te dromen en te ontdekken wat je nog niet weet.

Je geeft je voor de volle honderd procent om een opdracht te kunnen voltooien. De begeleiders moedigen jou hierbij heel hard aan. Ze stellen kritische vragen en stimuleren jou om out-of-the-box te denken. Ze geven input, feedback ... en vooral veel vertrouwen. Je krijgt de kans om veel te oefenen.

Je houdt van zweven

Je hebt veel vrijheid en dus ook  meer verantwoordelijkheid. Je stippelt zelf je pad uit en zoekt naar wat bij jou past. Zo krijg je energie en kan je bevlogen bezig zijn. Je krijgt tijd voor nietsdoen en dagdromen om zo meer verbonden te zijn met jezelf en de wereld rondom je.

Aandachtig zijn, rust nemen, zorgvuldig wikken en wegen, even alle verplichtingen uitschakelen … zijn essentieel om te komen tot magische momenten van inspiratie.  Momenten waarop alles ineens vanzelf lijkt te gaan en je helemaal kan zweven.

Een reportage over de Proeftuin

"Mooi om te zien hoe jonge kleuteronderwijzers in opleiding en hun begeleiders op een creatieve en vernieuwende manier het beste van zichzelf geven, om straks elke kleuter alle kansen te geven om zich te ontplooien."

Jean-Paul Peuskens - gedeputeerde voor onderwijs

Getuigenissen van studenten

"Door de proeftuin ben ik erg veranderd als persoon. Ik ben meer in mezelf gaan geloven en ben erg ambitieus geworden. Ik heb mezelf leren kennen en heb dit gebruikt om sterker te worden in de praktijk. Ik merk dat ik binnen de praktijk veel meer ben open gebloeid en meer dromen heb ontworpen."

"Door veel zelf te onderzoeken en samen te werken hadden we ons eigen proces in handen. Dit was een angstaanjagend en toch een geweldig gevoel. Weten dat we steeds steun kregen van de docenten en we veel oefenkansen kregen zorgde voor extra motivatie om te vallen en terug op te staan."

"Warme, toegankelijke sfeer. Ik voelde mij welkom en gewaardeerd, ik kreeg een gevoel van veiligheid. Ik ben op korte tijd erg gegroeid en meegenomen in wat goed kleuteronderwijs (voor mij) is. Ik kon altijd terecht met vragen en niets was te veel. Ik had ook heel erg het gevoel dat er persoonlijk naar mij gekeken werd en dat ik op deze manier verder geholpen werd."