Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie:

Werkplekleren

 • ervaringsgericht leren i.p.v. opdracht gestuurd leren.
 • werkplekleren wil stagericht zijn
 • = een onderwijs- en leermethode die vertrekt vanuit de praktijk.
 • Je doet ervaringen op de werkvloer op.
 • Je ontwikkelt vanuit deze ervaringen competenties.
 • Je hebt deze competentieontwikkeling nodig om de gevraagde bachelorcompetenties te verwerven en zo het diploma van bachelor in de orthopedagogie te bekomen.
 • Voorbeelden van deze competenties: pedagogisch begeleider, emancipatorisch werken, leiding geven, teamgericht werken, communiceren, reflecteren, professioneel denken, informatie verwerven en verwerken, …

Welke plaats krijgt dit in de opleiding?

 • Opleidingsfase 1
  • tijdens semester 1/ tussen oktober en december
  • 30u
  • stage-ervaringen en –activiteiten
  • op vaste dagen begeleidingssessies in klasverband
 • Opleidingsfase 2
  • tijdens semester 2/ van maart tot juni
  • 300u  ( = stage)
  • actieve participatiestage gedurende 11 weken, 4 dagen per week
  • individuele begeleiding door een stagebegeleider
  • één vaste terugkomdag per week met begeleidingssessies
 • Opleidingsfase 3
  • gedurende een heel academiejaar
  • 515u ( = stage)
  • actieve participatiestage gedurende 12 weken  in semester 1/ van oktober tot januari (285u)
   en 13 weken  in semester 2/ van februari tot juni (230u)
  • individuele begeleiding door stagebegeleider
  • vaste terugkommomenten in semester 1 en in semester 2

Seminarie/Bachelorproef

Iedere opvoeder/begeleider moet voortdurend zijn denken en handelen bijsturen. Dit vraagt een onderzoekende beroepshouding. Daarom participeert de student in de Iaatste fase van de bacheloropleiding  aan de opleidingsonderdelen Seminarie en Bachelorproef. Hij zet  een praktijkonderzoek op op zijn werkplek. Hier onderzoekt hij een praktijkprobleem dat relevant is voor de werkplek. Het resultaat van dit onderzoek wordt uitgeschreven in een artikel.