Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie:

Onze krachtlijnen

 1. Inclusie en diversiteit
  Een bachelor Orthopedagogie werkt aan een inclusieve omgeving/samenleving waarin diversiteit een meerwaarde is en een evenwaardige participatie van burgers mogelijk is.
   
 2. Community building
  Een bachelor Orthopedagogie werkt actief aan een warme en solidaire omgeving/samenleving waar zorg voor en door elkaar mogelijk is.
   
 3. Empowerment en emancipatie
  Een bachelor Orthopedagogie werkt steeds vanuit krachten van de cliënt en laat deze tot zijn recht komen op zowel individueel, collectief als maatschappelijk vlak.
   
 4. Vraaggericht en vraaggestuurd
  Een bachelor Orthopedagogie werkt steeds vanuit de vraag van de cliënt. Deze houdt de regie in eigen handen, afstemming gebeurt in dialoog, de minst ingrijpende hulp wordt eerst ingezet.
   
 5. Innovatie en ondernemen
  Een bachelor Orthopedagogie streeft steeds naar verbetering en vernieuwing van zijn aanbod en neemt hiertoe zelf en/of in samenwerking met anderen actie.