Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs:

Stages en opdrachten

Stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.

 

Eerste jaar

Je maakt kennis met de praktijk en geeft les aan je medestudenten. Je krijgt de kans om te observeren, te assisteren en zelf een aantal lessen te geven in een stageschool. Geleidelijk aan krijg je meer verantwoordelijkheid. Je krijgt de nodige ondersteuning en begeleiding.

"De eerste stage die je in de opleiding doet, laat je meteen genieten van het leraar-zijn. Je kan voelbaar proeven wat het betekent om in de klas te staan. Er ging echt een wereld voor me open en ik ben er sindsdien van overtuigd dat ik leraar wil zijn." 

Selien Franssens

tweede jaar

Je oefent regelmatig in reële klassituaties. Zo bouw je de nodige ervaring op. Je krijgt voldoende feedback en leerkansen.

 

"Tijdens mijn stage viel het op dat ik een goede vakkenkeuze had gemaakt; rooms-katholieke godsdienst en Nederlands vullen elkaar echt aan. Om met jongeren te kunnen filosoferen, is taal een echt hulpmiddel. Andersom is een brede kijk op de samenleving noodzakelijk om kritisch te kunnen denken en vlot in dialoog te gaan."

Liese Latet

derde jaar

Je loopt langere stageperiodes, ook voor specifieke doelgroepen en zelfs buiten het onderwijs:

  • werkplekleren in het secundair onderwijs (enkel mogelijk in Diepenbeek)
  • bedrijfsstages voor de onderwijsvakken bedrijfsorganisatie (voorheen handel-burotica), elektriciteit, mechanica en gezondheidsopvoeding (voorheen voeding-verzorging)
  • alternatieve stages voor de onderwijsvakken project kunstvakken en bewegingsrecreatie
 

meer info

"Tijdens mijn werkplekstage kreeg ik de kans om uit mijn comfortzone te treden, les te geven aan eerstejaarsstudenten en een eigen project op poten te zetten. Deze stage zorgde voor een inhoudelijke verdieping en verruiming van mijn leraar-zijn."

Liese  Latet