Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs:

Programma Secundair Onderwijs

Ben je een echte duizendpoot, maar wil je toch vooral uitblinken in twee zelfgekozen vakken? Bij UC Leuven-Limburg kan je kiezen uit een groot aanbod. Uit een hele reeks combinatiemogelijkheden kies je twee onderwijsvakken die de inhoud van je opleiding sterk zullen bepalen.

Aardrijkskunde

Vraag jij jezelf af wat de impact is op de mens en natuur? Wil jij weten hoe de toekomst er gaat uitzien? Heb je een brede interesse in het nieuws en de wereld?

In deze opleiding leer je tijdens excursies en terreinwerk verschillende methodieken om aardrijkskundige onderwerpen op een creatieve manier te onderwijzen aan jongeren. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, wervelstormen, het weer, de opwarming van de aarde, stopzettingen van bedrijven, honger, etnische wantoestanden ... De lessen van een leraar aardrijkskunde vertrekken meestal vanuit de actualiteit. Een mooie kans om jongeren voor te bereiden op onze globaliserende wereld.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met biologie, economie, Frans, fysica, geschiedenis, Latijn, Nederlands, project kunstvakken, techniek en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken, plastische opvoeding en voeding-verzorging
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met Engels, informatica, project algemene vakken. Eveneens combineerbaar met chemie, plastische opvoeding en voeding-verzorging als je aardrijkskunde in avondonderwijs volgt

Bewegingsrecreatie (BR)

Hou je van omnisport? Ben je avontuurlijk? Verleg je graag je grenzen? Ben je een echte animator? Kriebelt het om anderen te coachen en te begeleiden in diverse sportactiviteiten?

In deze brede opleiding leer je sport- en bewegingsactiviteiten organiseren in diverse omgevingen zoals sportclubs, verenigingen, federaties, sportdiensten, … Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen, senioren, mensen met een beperking en anderen in hun sport en ontspanning.

Je bouwt ook expertise op in verschillende sportieve activiteiten uit de vrijetijdssector zoals sportmanagement, outdoor activiteiten, fitness en coaching.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met lichamelijke opvoeding

Biologie

Heb je een grote interesse voor alle facetten van de natuur en ben je bekommerd om het milieu? Bezit je een gezonde dosis nieuwsgierigheid om natuurlijke fenomenen uit het dagelijkse leven te onderzoeken en te begrijpen?

Een leraar biologie verwondert jongeren met kennis over planten, dieren, het menselijk lichaam, verschillende biotopen, … In deze opleiding leer je jongeren vanuit concrete waarnemingen en experimenten biologische vraagstukken oplossen. Je bedenkt eenvoudige en creatieve proefjes waarmee je biologische verschijnselen kan verklaren.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, informatica, Nederlands, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken, economie, fysica, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en project kunstvakken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met chemie, lichamelijke opvoeding en techniek. Eveneens combineerbaar met economie, fysica, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en project algemene vakken als je biologie in avondonderwijs volgt

Biotechnieken: plant-dier-milieu

Heb je belangstelling voor alles wat leeft? Of het nu loeit in de stal, bruist in je glas of groeit op het veld? Vind je het leuk om te experimenteren met gistingen en kiemingen? Bagger je graag eens door de modder?

In deze opleiding kijk je kritisch naar wat er gebeurt met ons leefmilieu. Je toont jongeren wat de natuur allemaal voor hen doet, hoe de mens daarin een handje helpt, en zoekt samen met hen een weg naar technieken die de cultuur bevorderen èn het milieu respecteren.

Een leraar biotechniek (plant-dier-milieu) kan jongeren écht enthousiasmeren voor de wonderen van de natuur.

 • Combineerbaar in Heverlee met aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, techniek en voeding-verzorging

Chemie

Ben jij nieuwsgierig naar het verhaal van atomen en moleculen? Vind je het interessant om te ontdekken hoe chemische reacties ontstaan en tot welke nieuwe producten dit kan leiden?

Een leraar chemie gaat op zoek naar spectaculaire - vaak eenvoudige – veilige proefjes om leerlingen te boeien. Verklaringen gebeuren met behulp van modellen en een correcte formulering van nieuwe begrippen. Je hebt oog voor veiligheid. Je houdt rekening met de natuur en draagt een steentje bij aan een beter milieu.

 • Combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde (avondonderwijs), biologie, economie, Engels, fysica, geschiedenis, informatica, Latijn, Nederlands, project algemene vakken, project kunstvakken, techniek en wiskunde

Economie

Wil je meer dan gewoon meepraten over het oplossen van de kredietcrisis en je verdiepen in economie en boekhouden, maar ook in recht, logistiek, administratie, bedrijfsbeheer, …?

Nieuwsberichten over economische thema’s zijn dagelijkse kost. Inflatie, koopkracht, interest, fusies, armoede, marketing, rendabiliteit, conjunctuur… het zijn uiteenlopende maatschappelijke thema’s waarmee we te maken krijgen.

Als leraar economie breng je de sociaaleconomische realiteit naar de klas en leer je jongeren betalingsdocumenten, wetsartikels, grafieken, tabellen en andere economische bronnen te analyseren, interpreteren en bekritiseren.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, informatica, Nederlands, rooms-katholieke godsdienst, techniek en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biologie, biotechnieken, islamitische godsdienst, Latijn, niet-confessionele zedenleer en project kunstvakken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met biologie (avondonderwijs), chemie, Frans, handel-burotica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, project algemene vakken (avondonderwijs) en voeding-verzorging

Elektriciteit

Vind je het leuk om technische problemen op te lossen en nieuwe technologieën te ontleden en begrijpen? Een leraar elektriciteit bouwt kennis op over de werking van elektriciteit en leert jongeren veilig werken met materialen.

Je werkt samen aan elektrische installaties en begeleidt creatieve projecten van jongeren. Je motiveert je publiek om hun elektrische vaardigheden volop te benutten wanneer iemand met een probleem worstelt.

In deze boeiende opleiding kom je dagelijks nieuwe toepassingen en uitdagingen tegen. Met elektriciteit kan je jongeren helpen bijdragen tot een maatschappij die zuiniger en bewuster omgaat met energie.

 • Combineerbaar in Diepenbeek met fysica, informatica, mechanica, project algemene vakken en techniek

Engels

Hou je van de Engelse taal en cultuur? Heb jij het in je om als enthousiaste leraar Engels die taalmicrobe door te geven aan jongeren? Als je graag luistert, leest, spreekt en schrijft in het Engels, dan is deze opleiding wellicht iets voor jou. Je verdiept je in de Engelse grammatica, literatuur en cultuur en je leert er de technieken van het lesgeven. We dagen je uit om creatief aan de slag te gaan met de taalvaardigheid van je leerlingen, die dagelijks via allerlei moderne media met het Engels in contact komen.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met biologie, economie, Frans, fysica, geschiedenis, Latijn, Nederlands, plastische opvoeding, project kunstvakken, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken en techniek
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde, chemie, handel-burotica, informatica, islamitische godsdienst, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken en rooms-katholieke godsdienst

Frans

Heb je een uitgesproken voorliefde voor de mooie Franse taal, cultuur en literatuur? En wil je die passie graag overbrengen aan jongeren? Dan is een lerarenopleiding Frans jou op het lijf geschreven. In deze opleiding word je ondergedompeld in een taalbad en de Franse cultuur. Je leert hoe je jongeren warm kunt maken voor het Frans. Je probeert speelse lesmethodes uit en bedenkt zelf creatieve werkvormen. Kennen! Kunnen! Begeesteren! … En Français!

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, biologie, Engels, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, project kunstvakken en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken, rooms-katholieke godsdienst en techniek
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met economie, fysica en project algemene vakken. Eveneens combineerbaar met handel-burotica en rooms-katholieke godsdienst als je Frans in avondonderwijs volgt

Fysica

Vind je abstracte fysische begrippen boeiend? Wil je weten hoe de wereld in elkaar zit? Onderzoek je graag de fundamentele wetten en patronen in de natuur?

In deze opleiding leer je methodieken om onderwerpen uit de fysica en natuurwetenschappen op een aangename, boeiende en leerrijke manier te onderwijzen aan jongeren. Je ontdekt hoe je fysische proeven kan uitvoeren. Je doet ervaring op in het visualiseren van fysica in de klas met applets, demoproeven, animaties, film, …

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, informatica, Nederlands, rooms-katholieke godsdienst, techniek en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biologie, biotechnieken, islamitische godsdienst, Latijn, niet-confessionele zedenleer en project kunstvakken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met biologie (avondonderwijs), chemie, elektriciteit, Frans, handel-burotica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging

Geschiedenis

Ben je gepassioneerd door het verleden in de ruime zin? Vind je andere culturen, tijdsperiodes, gebruiken, revoluties, … boeiend? Heb je een kritische en onderzoekende houding?

In deze opleiding bestudeer je de Westerse tijdsbalk. Je verdiept je in het politiek – territoriale, economische, sociale en culturele domein van het verleden en hun onderlinge verbanden.

Je gaat ook op verkenning binnen andere culturen zoals Islam, Azteken, Inca’s, enz. Als cultuurparticipant trek je er graag op uit om je blik te verruimen.

Je analyseert de kwaliteit van beschikbare - oude en hedendaagse - bronnen van historische kritiek. Je leert jongeren een kritische houding aan te nemen.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, project kunstvakken, rooms-katholieke godsdienst, techniek, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met chemie, handel-burotica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding en project algemene vakken

Handel-burotica (HB)

Ben je geboeid door het onderwijs én het bedrijfsleven? Heb je interesse in management, administratie, marketing, logistiek en ICT?

Binnen deze opleiding leggen we de klemtoon op de activiteiten en vaardigheden uit de bedrijfswereld zoals boekhouden en communicatie.

Je leert bovendien hoe je ICT-middelen optimaal kunt gebruiken in een klas- of bedrijfsomgeving.

 • Combineerbaar in Diepenbeek met biologie, economie, Engels, Frans (avondonderwijs), fysica, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken, project kunstvakken, techniek en wiskunde

Informatica

Ben jij helemaal mee met de laatste nieuwtjes en updates binnen ICT en informatica? Heb jij een groot vermogen om logisch na te denken? Vind je het een uitdaging om te zoeken naar oplossingen tot je concrete resultaten op je scherm krijgt?

In deze opleiding leer je softwarepakketten gebruiken, apps maken, gevarieerd programmeren, netwerken beheren, websites ontwerpen, digitale media correct inzetten, beelden en video’s bewerken en zoveel meer. Als leraar informatica kan je dus perfect inspelen op de leefwereld van jongeren.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met biologie, economie, Frans, fysica, geschiedenis, Nederlands, plastische opvoeding, project kunstvakken, techniek, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken en Latijn
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde, chemie, elektriciteit, Engels, handel-burotica, islamitische godsdienst, lichamelijke opvoeding, mechanica, muzikale opvoeding, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken en rooms-katholieke godsdienst

Islamitische godsdienst

Je wilt je verdiepen in de islam en jongeren helpen om de islamitische godsdienst te leren en beleven? Als islamleraar kan je hen de rijkheid van deze religie laten voelen zodat ze er wijsheid en inspiratie uit kunnen putten.

In deze opleiding ga je op een interactieve manier op zoek naar de basis van het islamitische geloof en ontdek je de bredere filosofie. Lees verder

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met Frans, geschiedenis, Nederlands, plastische opvoeding, techniek, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biologie, biotechnieken, economie, fysica, Latijn en project kunstvakken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde, biologie (avondonderwijs), chemie, Engels, handel-burotica, informatica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding en project algemene vakken (avondonderwijs)

Latijn

Zes jaren Latijn achter de kiezen en volledig overtuigd van de grote waarde van het vak? Niets houdt je tegen om die passie voor taal en cultuur over te brengen aan jonge mensen! De studie van de oudheid – taal, cultuur én literatuur – speelt een belangrijke rol in de persoonlijke vorming van jezelf en de leerlingen. In deze opleiding leer je hoe je Latijn aanbrengt bij starters en hoe je met een boeiende didactische aanpak een dode taal springlevend maakt voor de jeugd van vandaag.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, informatica, Nederlands, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken, economie, fysica, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en project kunstvakken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met chemie, muzikale opvoeding en techniek

Lichamelijke opvoeding (LO)

Doe je graag aan sport en wil je anderen ook warm maken voor sport, beweging en sportspel? Ben je een echte teamplayer en een krak in het organiseren van (bewegings-) activiteiten? Vind je een fitte en gezonde levensstijl belangrijk?

In deze opleiding ligt het accent op praktijk, zelf sporten en veel oefenen in het lesgeven.  Theoretische vakken als anatomie en biomechanica leveren je de nodige basis en ontwikkelen je motorische ‘bril’.

In de praktijklessen leer je hoe je sportactiviteiten kunt aanleren aan leerlingen en verbeter je je eigen niveau in verschillende sporten. Onder het motto ‘al doende, leert men’ kan je de talrijke oefen- en stagemomenten gebruiken om een uitmuntende LO-leraar te worden.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met bewegingsrecreatie
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met biologie, economie, Engels, fysica, geschiedenis, informatica, Nederlands, project algemene vakken, project kunstvakken, techniek en wiskunde

Mechanica

Lijkt je garage nu al op een echte werkplaats? Wil je een expert worden in het hanteren van materialen en machines? In deze opleiding verscherp je je inzicht in mechanica en verdiep je je verder in de mogelijke toepassingen. Je bouwt wetenschappelijke kennis op die je nodig hebt om realisaties op een doordachte manier uit te voeren.

Je leert jongeren al doende omgaan met materialen en machines. Je wijst hun op de mogelijke gevaren en aandachtspunten van een veilige werkomgeving. Je brengt hun de principes bij van mechanica en verbindt dit met techniek.

 • Combineerbaar in Diepenbeek met elektriciteit, geschiedenis, informatica en techniek

Muzikale opvoeding (MO)

Is muziek je leven? Voel je ook die passie? Wil je een muziekleraar 3.0 - dé muziekleraar van de toekomst - worden?

In de opleiding groei je als leraar én als muzikant. Je ontplooit jezelf tot performer, samenspeler, kunstenaar, creatieveling en vakman. Je musiceert met jongeren vanuit je eigen passie voor muziek. De opleiding is volledig afgestemd op actuele muziek en de noden van jongeren uit de 21ste eeuw. Belevend leren in interactie met de wereld staat centraal.

MO-leraar worden, daar zit muziek in!

 • Combineerbaar in Diepenbeek met biologie, economie, Engels, fysica, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken, project kunstvakken, techniek en wiskunde

Nederlands

Heb je een goed ontwikkeld taalgevoel, ben je nieuwsgierig en kritisch, sociaal en expressief en heb je een open geest? Communiceer je vlot en geniet je ervan om een goed boek te lezen en de actualiteit te volgen? Dan is het vak Nederlands iets voor jou!

Nederlands is een vak waar heel wat lestijden aan besteed worden in de middelbare school. Het is een heel veelzijdig vak dat leerlingen voorbereidt om goed te kunnen functioneren in de maatschappij: goed communiceren, teksten analyseren, kritisch omgaan met media…

Als leraar Nederlands krijg je bovendien de kans om je taalmicrobe en je passie voor literatuur en cultuur door te geven aan jongeren.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, techniek en voeding-verzorging
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met chemie, handel-burotica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, project algemene vakken, project kunstvakken en wiskunde

Niet-confessionele zedenleer

Denk jij graag na over geluk, het leven en een rechtvaardige samenleving? Wil je jongeren begeleiden in de zingeving van hun eigen levensbeschouwing?

Niet-confessionele zedenleer brengt de principes van een vrijzinnig humanisme tot leven. Je gaat in dialoog met leerlingen over zichzelf en de wereld. Je leert jongeren deze onderzoekende houding aan en stimuleert hun op te komen voor hun eigen opvattingen.

Om een mening te kunnen vormen, vertrek je vaak op basis van feiten en rationeel denken.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met Frans, geschiedenis, Nederlands, plastische opvoeding, techniek, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biologie, biotechnieken, economie, fysica, Latijn en project kunstvakken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde, biologie (avondonderwijs), chemie, Engels, handel-burotica, informatica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding en project algemene vakken (avondonderwijs)

Plastische opvoeding (PO)

Ben je creatief én kunstzinnig? Wil je leerlingen coachen om hun talenten en creativiteit te ontwikkelen? In de opleiding maak je allerlei creaties. Vanuit een idee of probleemstelling denk je na over wat je kan maken. Je kijkt met een ruime blik naar kunstactualiteit. Je gaat na op welke manier je het verhaal duidelijk en krachtig kan brengen. Dat is een boeiende zoektocht naar materialen, technieken en mogelijkheden. Je leert ook anderen ‘out of the box’ te denken en ideeën te verwezenlijken.

Een leraar PO maakt van een hobby zijn beroep en brengt jongeren in een creatieve flow!

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met biologie, Engels, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, project kunstvakken, techniek en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met aardrijkskunde, biotechnieken en rooms-katholieke godsdienst
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde (avondonderwijs), economie, fysica, project algemene vakken en rooms-katholieke godsdienst (avondonderwijs)

Project algemene vakken (PAV)

Volg je graag de actualiteit? Vind je het belangrijk om te weten wat er zich in de wereld afspeelt? Heb je een vleugje creativiteit, een kritische blik en een ruime interesse?

Bij PAV werk je op een geïntegreerde manier. Vanuit verschillende invalshoeken doe je een actueel thema op een creatieve en sprekende manier uit de doeken. Je verwerft vakkennis over geschiedenis, politiek, aardrijkskunde, Nederlands en wiskunde.

In deze opleiding staat de wereld en de maatschappij waarin jongeren leven centraal. Je leert jongeren opkomen voor zichzelf en geeft hen handvaten voor een betekenisvol leven.

 • Combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde, chemie, Engels, Frans, geschiedenis, handel-burotica, informatica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, Nederlands, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, techniek, voeding-verzorging en wiskunde. Eveneens combineerbaar met biologie, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en project kunstvakken als je PAV in avondonderwijs volgt

Project kunstvakken (PKV)

In Heverlee krijg je bij PKV een brede artistiek-culturele bagage. Vanuit de verschillende vakken word je vertrouwd gemaakt met de culturele domeinen muziek, theater, media & audiovisuele kunst, literatuur & beeldverhaal, dans, erfgoed, architectuur & design en beeldende kunst.

In Diepenbeek is kunst de inspiratiebron om onderwijs te maken. Je kunstenaarschap ontwikkel je samen met de docenten. Regelmatig bezoek je voorstellingen en tentoonstellingen. Als leraar kunst heb jij een attitude die de school, de stad en de samenleving verandert!

Je richt je niet alleen op kunst- en cultuureducatie in een onderwijssetting, maar ook op kunst- en cultuureducatie in kunsteducatieve organisaties, musea of culturele centra. Op die manier bouw je ervaring op binnen én buiten de schoolmuren.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, informatica, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, techniek en voeding-verzorging
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biologie, economie, fysica, islamitische godsdienst, Latijn en niet-confessionele zedenleer
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met biologie (avondonderwijs), chemie, handel-burotica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, Nederlands, project algemene vakken (avondonderwijs) en wiskunde

Rooms-katholieke godsdienst

Wil je samen met jongeren op weg gaan? Denk je graag kritisch na? Ben je gefascineerd door de ‘grote’ vragen van het leven? Ben je nieuwsgierig naar wat de joods-christelijke traditie hierover te zeggen heeft?

In deze opleiding help je leerlingen na te denken over levensbeschouwing. Je staat stil bij levensvragen en laat jongeren delen in jouw kennis en inspiratie. Dit doe je vanuit een specifieke christelijke invalshoek in dialoog met andere levensbeschouwingen.

 • ​Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met biologie, economie, Frans, fysica, geschiedenis, Latijn, Nederlands, project kunstvakken, techniek en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken, plastische opvoeding en voeding-verzorging
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met Engels, informatica, project (algemene vakken avondonderwijs). Eveneens combineerbaar met voeding-verzorging als je rooms-katholieke godsdienst in avondonderwijs volgt

Techniek

Ben je geboeid door technologie? Wil je graag weten hoe alles werkt? Wil je zelf instrumenten maken en dat ook aanleren aan jongeren?

In deze opleiding experimenteer je met allerlei technieken en materialen zoals hout, metaal, textiel, ... Je wordt een kei in het bedienen van machines en gebruiken van hulpmaterialen. Je verwondert jongeren met de mogelijkheden van techniek. Je geeft hun inzicht in de werking van processen en hoe deze resulteren in producten. Je laat hun kennismaken met bepaalde materialen en leert hun stapsgewijs eigen realisaties maken.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, project kunstvakken, rooms-katholieke godsdienst, voeding-verzorging en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met biotechnieken
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met biologie, chemie, elektriciteit, handel-burotica, Latijn, lichamelijke opvoeding, mechanica, muzikale opvoeding en project algemene vakken

Voeding-Verzorging (VV)

Ben je bezorgd om het welzijn en de gezondheid van de mens? Kan voeding in al zijn facetten jou boeien? Wil je zorg dragen voor het milieu waarin jij en anderen leven, wonen en werken? Gaat je interesse uit naar het onderzoeken van hedendaagse thema’s zoals het maken van weloverwogen keuzes rond gezonder eten, samenleving, familieleven, beweging, …? Wil je samen met en voor jongeren activiteiten organiseren?

Je verdiept je nog verder in de wereld van de zorg. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens, voedingsleer, interieur, ... komen aan bod. Een leraar VV brengt op een creatieve en innovatieve manier vakgebonden kennis, vaardigheden en attitudes over.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met biologie, Engels, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, project kunstvakken, techniek en wiskunde
 • Ook combineerbaar in Heverlee met aardrijkskunde, biotechnieken en rooms-katholieke godsdienst
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met aardrijkskunde (avondonderwijs), economie, fysica, project algemene vakken en rooms-katholieke godsdienst (avondonderwijs)

Wiskunde

Hou jij van formules en logische redeneringen? Herken je snel patronen en structuren in een groot geheel? Ben je goed in probleemoplossend denken?

In deze opleiding krijg je een grondige wiskundige achtergrond waarmee je formules en mogelijke verbanden met het dagelijkse leven, de natuur, informatica, andere wetenschappen, … kan verklaren.

Je legt het graag uit en wilt leerlingen uitdagen. Je hebt voldoende geduld om wiskundige problemen en verbanden te herhalen voor leerlingen die het minder snel onder de knie hebben.

 • Combineerbaar in Diepenbeek en Heverlee met aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, informatica, islamitische godsdienst, Latijn, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, rooms-katholieke godsdienst, techniek en voeding-verzorging
 • Ook combineerbaar in Diepenbeek met chemie, handel-burotica, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, project algemene vakken en project kunstvakken

Studietabel Diepenbeek/Heverlee

Programmagids:

Verkorte trajecten met vrijstellingen

Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen?

Bekijk de mogelijkheden

Werken en studeren: avondopleiding

Ben je al aan het werk, maar wil je je heroriënteren en leraar worden?  Ben je al leraar, maar wil je ook leraar worden voor een ander onderwijsniveau of vak? Bij UCLL vind je zeker een traject dat aansluit bij jouw persoonlijke situatie. De opleiding  Secundair Onderwijs biedt verschillende trajecten aan voor volwassenen en werkstudenten.

Meer info