Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

Studenten aan het woord

Afstudeerrichting maatschappelijke advisering

“Mijn studie sociaal werk gaf me een nieuwe bril, een nieuwe kijk op de maatschappij. Zoveel kritischer, maar ook gedrevener dan drie jaar geleden. Klaar om sociaal werk mee uit te dragen.

Ik denk dat iedere student al een verschil maakte door voor sociaal werk te kiezen. Samen met mensen op zoek gaan naar een rechtvaardige samenleving is misschien wel het mooiste beroep dat er is. Zelf heb ik geen schrik om ook te politiseren. Vanuit de politiek op zoek te gaan naar een sociaal beleid dat drempels verlaagt en mensen centraal zet.

Mijn Erasmus-ervaring zal me altijd bijblijven. Al ging ik maar naar Namen, het is iets dat ik nooit zal vergeten. Het was zwaar, veel studeren, maar ik heb er ontelbaar veel mooie momenten beleefd. Een leuke herinnering is ook onze reis naar Amsterdam met de MAD-klas. Dat waren drie dagen één en al anekdotes. Maar de epic karaoke van Lukas zal ik nooit vergeten. En the rest is still unwritten.”

Lore

“De beleidsteksten van deze en vorige regeringen worden in groepjes ontleed. Het verslag bieden we aan aan volksvertegenwoordigers en studiediensten. Studenten presenteren de besluiten op de Social Europe Days, waar 150 studenten en lectoren uit zeven landen jaarlijks in debat gaan.”

Bram Roosens
Domeinverantwoordelijke

Afstudeerrichting maatschappelijk werk

De studierichting ‘maatschappelijk werk’ sloot logisch aan op de studierichtingen die ik voordien al had aangevat: ‘pedagogische wetenschappen’ en ‘wijsbegeerte met minor sociologie’. Die opleidingen maakte ik niet af. Niet vanuit desinteresse of incompetentie, maar omdat ik praktijkervaring miste.

De studierichting maatschappelijk werk voedde mijn interesse in mens en maatschappij. Mijn kritische ingesteldheid en de drang na te denken en te reflecteren werden tijdens de opleiding fel geapprecieerd.

De praktijkervaringen, die ik tijdens lessen en tijdens mijn stage in het JAC in Leuven opdeed, confronteerden me met de dagelijkse realiteit van hulpverlening en cliëntsituaties. De ervaringen zetten me nog meer aan het denken en motiveerden me om de theorie die ik tijdens lessen kreeg voorgeschoteld op een grondige manier aan te pakken. De ervaringen confronteerden me ook met mezelf. Tijdens de opleiding heb ik mezelf als persoon én als beroepspersoon beter leren kennen.
Hoewel ik maar twee jaar op deze school heb doorgebracht, heb ik me met verschillende mede-studenten, maar ook met docenten kunnen verbinden. Dat komt, voor mij persoonlijk, omdat ik nooit het gevoel had me als iemand anders te hoeven voordoen dan wie ik was. Ook waren er verschillende docenten die mij inspireerden door de kennis die ze bezitten, door hun manier van kijken naar de wereld of door hun eigen praktijkervaringen.
Nu ik dit diploma in handen heb, voel ik mij ongelooflijk blij. Er staat zwart op wit geschreven dat ik maatschappelijk werker ben. Nog blijer zal ik zijn als ik ook die theorie, in praktijk kan omzetten.
Van student maatschappelijk werk naar maatschappelijk werker, niet in no time, maar wel met een pak extra mensenkennis, zelfkennis en leuke en leerrijke ervaringen. Dat is de studierichting maatschappelijk werk voor mij. 

Bieke Vanbeselaere  (Sociaal werk - Maatschappelijk werk)

“Op dit ogenblik doe ik stage bij het OCMW.

Het bevalt me enorm. Op die manier word ik geconfronteerd met allerlei situaties: van asielzoekers tot mensen met schulden, van jongeren die onderdak zoeken tot zelfstandigen die hun zaak failliet zien gaan en de ziekenhuisrekeningen niet meer kunnen betalen. Maatschappelijk werk is zo divers. Samen met de hulpvrager proberen we oplossingen te zoeken om hun leven weer op de rails te zetten met als doel een betere toekomst tegemoet te gaan. Mijn stageleidster zit in een commissie over de asielprocedure. Ze willen de opvang menselijker en meer aangepast maken. Ook dat is maatschappelijk werk. Het is niet altijd makkelijk maar wel steeds enorm boeiend!”

Anneleen

“Sociaal werk is zien wat anderen niet zien”.

Wij kunnen het verschil maken door oog te hebben voor wat er gebeurt in de samenleving, met (maatschappelijk kwetsbare) mensen en hun achtergrond. Kijken naar de wereld vanuit verschillende hoeken, rekening houdend met verschillende contexten.

Naast dat zien, is sociaal werk voor mij DOEN. Spreken, uit uw comfortzone komen en iets DOEN, samen met andere mensen in het werkveld én doelgroepen. Alleen zo kunnen sociale veranderingen tot stand komen, denk ik.

Lien

“Mensen met hulpvragen verkeren in een kwetsbare situatie. Tijdens colleges leer je empathisch luisteren en respectvol handelen om te komen tot verandering. Gedurende meer dan 70 dagen zal je ook voltijds aan de zijde van een professional in het werkveld staan. We vinden het heel belangrijk dat je voldoende lang en met een goede ondersteuning echt bij de hulpverlening betrokken zal zijn. Doordat je aan deze periode een eigen onderzoek zal koppelen, draag je bij tot de kwaliteitsopbouw in de sector.”

Bart Loonbeek
Domeinverantwoordelijke

Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk

Tegelijk met mijn derde jaar als student in Leuven startte mijn eerste jaar aan de Sociale School Heverlee.  Met een hoopje argwaan en gemengde gevoelens beklom ik de eerste dag de berg. Een warme ontvangst wachtte me aan de top maar haalde mijn twijfels rond sociaal werk nog niet weg.
Al snel donderde het plafond nog wat verder naar beneden. De SSH had het in haar hoofd gehaald om op 6 oktober op driedaagse te vertrekken met een klas vol onbekende eerstejaars. Ik kon het concert van John Butler dat ik maanden geleden geboekt had samen met de heerlijke anonimiteit van het hoekje van de aula wel vergeten. Maar ik kan zeggen, ik kwam met een nog warmer gevoel terug. Volledig geprikkeld door de driedaagse en de fijne klasgroep besloot ik me ten volste in te zetten het komende jaar. Na deze volgepropte drie dagen was ik er zeker van, sociaal werk was mijn dada.
Ik kan besluiten dat ik blij ben begonnen te zijn aan de opleiding sociaal werk. Elke maand op de SSH heeft me meer en meer overtuigd om me te smijten als sociaal werker, voor de job en voor de mensen. John Butler,  misschien zie ik je binnen drie jaar nog wel eens, maar dan hopelijk als een goeie sociaal werkster. 

Behalve in haar asociale ligging doet de sociale school haar naam geen onrecht aan! Het is er mogelijk te communiceren mét mensen en niet tegen mensen. Een lach in de gang wordt beantwoord en je enthousiasme wordt met nog meer enthousiasme ontvangen, aangesproken worden met de voornaam heeft me de eerste maanden telkens weer doen opkijken en een collectebus voor een schoolkat vind je niet snel ergens anders.

De trappen van vergelijking kregen voor mij dankzij de Sociale School een extra dimensie. Warm, warmer, warmst, SSH!

Loes Messens (Sociaal werk -  Sociaal-cultureel werk)

Sociaal-cultureel werkers gaan aan de slag in: nationale secretariaten van jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, verenigingen voor volwassenen, milieu- klimaat en noordzuid bewegingen, buurtwerk, cultuur- en gemeenschapscentra, kunstencentra, vormingsinstellingen, werkingen met minderheden en vluchtelingen, …

Frie De Greef
Domeinverantwoordelijke

Afstudeerrichting personeelswerk

“Organisaties opereren in een steeds sneller veranderende omgeving. Het succes van de organisatie hangt af van hoe het menselijk kapitaal doorheen deze constante veranderingen optimaal kan ingezet worden. De HR-verantwoordelijke/medewerker is hierin een sleutelfiguur waardoor deze vandaag, en nog meer in de toekomst, over een ruim pallet aan zowel soft als hard skills moet beschikken.”

Axelle
Alumnus UCLL/PW

“Deze opleiding is zoveel meer dan een antwoord zoeken op het vraagstuk ‘Werken’. Of dit nu voor een werknemer, een (non)profit-organisatie of een overheid is, tijdens de opleiding maak je kennis met diverse aspecten van het HR-beleid. Je krijgt tijdens de opleiding theoretische kennis aangereikt en kan deze door de twee stages, meteen toetsen aan de praktijk. In feite leer je zelf én actief op zoek te gaan naar antwoorden!”

Nele
Alumnus UCLL/PW