Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

Een opleiding met een uitstekend rapport!


We houden onze opleiding regelmatig voor de spiegel. We noemen dat kwaliteitszorg. We gaan dan niet zelf voor de spiegel staan om onszelf te bewonderen, maar we bevragen onze studenten, het werkveld en onze afgestudeerden. Daarnaast  is er ook de kwaliteitstest die de overheid voorziet: de zogenaamde visitaties en doorlichtingen.  De laatste visitatierapport (2012) beoordeelde onze opleiding over de hele lijn als ‘goed’ (17 van de twintig beoordelingsfacetten). Slechts 3 facetten werden beoordeeld als voldoende.

De visitatiecommissie loofde onze opleiding voor:

 • zijn ‘praktische oriëntatie’, of nog beter,  zijn ‘professionaliteit’, met veel aandacht voor de vorming van reflectieve, kritische en normatieve professionals met transformatiekracht.
 • zijn enorm reservoir van partners in het werkveld.
 • de brede benadering van sociaal werk binnen de opleiding met voldoende ruimte voor specialisatie.
 • het heldere opleidingsprogramma met veel mogelijkheden tot flexibiliteit.

Onze studenten evalueren sinds meer dan 10 jaar regelmatig opleidingsonderdelen en de opleiding in het algemeen:

 • 73% van hen vindt dat lectoren een onderscheiding verdienen voor hun onderwijsvaardigheden.
 • Ze waarderen daarbij vooral de manier waar waarop lectoren communiceren met hen,  het feit dat lectoren het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van studenten vergroten en goed coachen bij opdrachten, stages en andere leeractiviteiten,..
 • 84% van de studenten is globaal tevreden over de opleiding. 86% zou de opleiding aanbevelen aan anderen.

Enkele jaren geleden bevroegen we ook onze werkveldpartners. Bijna 600 partners vonden het de moeite om zich uit te spreken. 1/3 van hen stelde een afgestudeerde van onze opleiding in de voorbije 2 jaar te werk.

 • Zij vinden dat onze studenten die competenties beheersen die zij zelf belangrijk vinden. We doen dus de juiste dingen in onze opleiding.
 • Ongeveer 3 op 4 onder hen overweegt om opnieuw een UCLL-afgestudeerde aan te werven.
 • Als onze afgestudeerden zich onderscheiden van anderen is dat in positieve zin (40%).

Uit een enquête bij onze pas afgestudeerden in 2011 leerden we:

 • Dat 84% van hen opnieuw voor onze opleiding zou kiezen.
 • Dat we een tewerkstellingsgraad hebben van 80% bij diegenen die de arbeidsmarkt opgaan.   40% vindt werk onmiddellijk na afstuderen. De meesten vinden een job waarvoor ze gestudeerd hebben.
 • Dat 40% van onze afgestudeerden verder studeert.