Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

Heb je elders al credits verworven of een diploma gehaald als bachelor of als master? Heb je ervaring opgebouwd uit werk, studie of vrije tijd? We houden er graag rekening mee als we vrijstellingen (EVK/EVC) verstrekken. Bij vragen hierover kun je best contact opnemen met gunter.gehre@ucll.be.

Als je in het bezit bent van een:
Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie en sociale readaptatiewetenschappen;  Professionele bachelor uit het studiegebied onderwijs met een bachelor na bachelor (banaba) onderwijs, specifieke onderwijsbehoeften, afstudeerrichting buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend leren dan kun je aan de campus Sociale School een bachelor in sociaal werk halen, met een verkort programma  dat loopt over twee semesters (één academiejaar).

Als je in het bezit ben van
Professionele bachelor gezinswetenschappen; Professionele bachelor maatschappelijke veiligheid; Professionele bachelor onderwijs; Professionele bachelor pedagogie van het kind; Professionele bachelor verpleegkunde; Professionele bachelor vroedkunde; Master agogiek; Master criminologie; Master pedagogie; Master politieke wetenschappen; Master psychologie; Master sociologie of wie in de professionele bachelor sociale readaptatiewetenschappen 108 sp credits haalde dan kun je aan de campus Sociale School een bachelor in sociaal werk halen met een verkort programma  dat loopt over drie semesters (anderhalf academiejaar).

Als je in het bezit bent van een:
Professionele bachelor ergotherapie; Professionele bachelor logopedie en audiologie; Academische bachelor biomedische wetenschappen; Academische bachelor geneeskunde; Academische bachelor logopedische en audiologische wetenschappen; Academische bachelor rechten; Academische bachelor revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; Master en Professionele bachelors die 60 sp credits haalden in de opleiding Orthopedagogie; Sociaal werk; Sociale readaptatiewetenschappen en Professionele bachelors die 108 sp credits haalden in de opleiding Gezinswetenschappen; Maatschappelijke veiligheid; Onderwijs; Toegepaste psychologie; Verpleegkunde; Vroedkunde en Academische bachelors die 81 sp credits haalden in de opleiding Agogiek; Criminologie; Pedagogie; Politieke en sociale wetenschappen; Psychologie dan kun je aan het departement Sociale School een bachelor in sociaal werk halen met een verkort programma  dat loopt over vier semesters (twee academiejaren).

Je kan een verkort programma opnemen als je elders al een een diploma behaalde in het CVO (Maatschappelijk Werk, Sociaal-Cultureel Werk, Syndicaal Werk  en Begeleider in de Sociale Economie). Je kan hier binnenkort toelichting bij het programma 2018-2019 vinden. (Herwerkt programma vanaf  1 mei.).

Bekijk de opleidingsbrochure Bachelor in sociaal werk.

Toekomstige sociaal werkers verwerven tijdens hun opleiding heel wat competenties. Bekijk de lijst van opleidingsspecifieke leerresultaten (competenties)