Overslaan en naar de inhoud gaan

Simulatieonderwijs

simulatielab.jpgHet simulatieonderwijs heeft zijn intrede gedaan binnen onze opleiding verpleegkunde.  
Door praktijksituaties na te bootsen in een zo realistisch mogelijke setting met hoogtechnologische poppen leer je - in een veilige leeromgeving - met moeilijke patiëntensituaties omgaan. In ons simulatiecentrum leer je kennis, inzicht, vaardigheden en professioneel gedrag trainen op integrale wijze!
De toepassing van deze werkvorm resulteert in een adequate voorbereiding op stages en faciliteert de overgang naar de beroepspraktijk.

Werken met simulanten

simulanten.jpgBinnen de opleiding verpleegkunde wordt voor de lessen communicatieve vaardigheden beroep gedaan op simulanten. Dit zijn vrijwilligers die een zo realistisch mogelijke patiëntenrol neerzetten. Een absolute meerwaarde in je opleiding!

Voortgangstoets

De voortgangstoets is een unieke database van 5000 vragen. Die kan je op elk moment gebruiken om je parate kennis van diverse inhouden te testen. Zo weet je onmiddellijk waar je moet bijsturen.

Leerzorgcentrum

_mgl6935.jpgOnze leerzorgcentra (LZC) zijn een mooi voorbeeld van samenwerkingsverbanden tussen UCLL en werkveldpartners. Een LZC  is een afdeling in een zorgvoorziening waar leren en zorg beter op elkaar worden afgestemd. Het leerproces van de student verpleegkunde, die stage   loopt op een LZC, wordt optimaal ondersteund door de aanwezigheid van de leerzorgspecialist enerzijds en een stagecoach anderzijds. Zo creëren  we een krachtige leeromgeving waarin je een breed spectrum aan competenties kan ontwikkelen. 

Moving Mind Award

Op woensdag 20 september werd de allereerste Moving Minds Award uitgereikt. Deze award ging samen met de cheque van 2500 euro naar het project Epilepsie, of voluit "Assistive technology for children with non-convulsive epilepsy and their environment". 
Het is een interdisciplinair project van 7 studenten van de opleidingen Verpleegkunde en van Elektronica-ICT.  De studenten schenken de geldsom aan de Epilepsie-liga. Prof. Lieven Lagae, voorzitter van de Epilepsie-liga en peter van dit project.

 

Het CanMEDS model

De opleiding bachelor in verpleegkunde is de weg naar een boeiende, veelzijdige job met veel verantwoordelijkheid. Je maakt er kennis met alle facetten van de gezondheidszorg en je groeit uit tot een ondernemende manager van complexe patiëntenzorg. De zorgsector is immers constant in evolutie, dus moet jij dat ook zijn! Daarvoor zijn tal van kerncompetenties vereist, die worden samengevat in het CanMEDS-model. We stapten als eerste Vlaamse hogeschool over naar dit CanMEDSmodel, een goede keuze want ook de overheid hanteert dit model voor de gezondheidsberoepen.

Ontdek de 7 CanMEDS-rollen!