Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitsvolle opleidingen = beste kans op de arbeidsmarkt 

 
Hogeschool UCLL staat bekend voor de kwaliteit van haar opleidingen. Het is dan ook evident dat we sterk inzetten op zowel kwaliteitsverbetering als bewaking. Volgende principes staan hierbij centraal:
  • Een waarderende cultuur van kwaliteitszorg in alle geledingen van de organisatie
  • Systematische en structurele kwaliteitsverbetering
  • Een kritische houding stimuleren bij studenten, personeel, alumni en werkveld 
  • Een continue inbreng van een externe onafhankelijke kritische blik
 
Een continue bewaking en verbetering van kwaliteit
 
De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) schafte een paar jaar geleden de externe visitatiecommissies nagenoeg af. Voortaan staat elke instelling zelf instaan voor de manier waarop de kwaliteit bewaakt wordt. UCLL werkte daarvoor een eigen, nieuw systeem uit met o.a. dialoogcommissies met onderwijs- en werkvelddeskundigen. Ze vraagt systematisch ook externe experten om specifieke thema’s onder de loep te nemen, zoals de vervlechting van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 

Lees meer over het systeem van kwaliteitszorg bij UCLL.


De kwaliteit van deze opleiding?

In de kwaliteitsfiche lees je een samenvatting van de sterke punten en aandachtspunten die commissieleden hebben meegegeven en de belangrijkste beleidsprioriteiten en vernieuwingen van de opleiding: