Overslaan en naar de inhoud gaan

UC Leuven-Limburg biedt je een competentie- en praktijkgerichte opleiding aan. Doorheen de driejarige opleiding krijg je een brede verloskundige kennis met aandacht voor psychosociale, ethische, juridische en multiculturele dimensies. Tijdens de stages kan je je kennis en vaardigheden al meteen in de praktijk brengen, waardoor je professioneel voorbereid bent om te functioneren in het werkveld. 

Tijdens het eerste jaar bestudeer je de normale zwangerschap, bevalling en postpartum. In het tweede jaar maak je kennis met de bedreigde zwangerschap, bevalling en hoogrisico-pasgeborene. In het laatste jaar focus je op hoogrisico-verloskunde, eerstelijnszorg, fertiliteitsproblematiek…

UC Leuven-Limburg biedt de opleiding vroedkunde aan in Leuven en in Genk. De eindcompetenties die behaald worden zijn hetzelfde voor de opleidingen. Binnen de opleidingen zijn er verschillen op vlak van lesmethodiek, omgeving, … zodat je kan kiezen voor het systeem dat het best aansluit bij je manier van studeren en je voorkeuren.

Leuven

De opleiding op Campus Gasthuisberg maakt gebruik van een grote variatie aan werkvormen. De keuze voor de werkvorm wordt bepaald door de inhoud en het niveau van de beoogde competenties en de plaats van het opleidingsonderdeel in het curriculum. Voorbeelden van gehanteerde werkvormen zijn interactief hoorcollege, onderwijsleergesprek, rollenspel, casusmethode, demonstratie, excursie, oefensessie en projectmatig werk. Via vaardigheidsdemonstraties, simulatie-onderwijs en begeleide en niet-begeleide trainingen in de verloskundige setting van het vaardigheidscentrum wordt de wisselwerking tussen theorie en praktijk ondersteund. 

Het studieprogramma in Leuven

Genk

De opleiding in Genk kiest voor de onderwijsmethodiek van opdracht gestuurd onderwijs in de eerst een tweede opleidingsfase, waarbij de student zelf aan de slag gaat met de leerstof alvorens deze te bespreken in de lessen. Duidelijk uitgeschreven richtlijnen helpen de studenten hierbij. In de derde opleidingsfase worden de lessen aangeboden volgens probleem gestuurd onderwijs waarbij de studenten in groepen van 10 à 12 studenten zich samen buigen over realistische casussen. 
Door de starten met opdrachtgestuurd onderwijs en te evolueren naar probleemgestuurd onderwijs worden studenten ondersteund in de groei naar volledig autonoom werken als vroedvrouw.

Het studieprogramma in Genk