Overslaan en naar de inhoud gaan

Je overweegt om je huidige opleiding te staken en een overstap te wagen naar een nieuwe opleiding? Dan is UC Leuven-Limburg een interessante optie omwille van zijn kwaliteit van onderwijs en diversiteit aan opleidingen.  30 professionele bacheloropleidingen leiden steevast naar een grote werkzekerheid. Ook als je na je professionele bachelor nog verder wil studeren heb je goede slaagkansen. Ook het begeleidingsaanbod is een troef van UC Leuven-Limburg.
Maak een afspraak met de UCLL-trajectbegeleiding van de opleiding  die je interesseert. Daar bekijk  je verder in detail hoe je studieprogramma er uit zal zien.

Verder op deze pagina's vind je een mogelijk antwoord op de vragen die een heroriëntatie ongetwijfeld bij je oproept. Je vindt onder andere meer informatie over de volgende onderwerpen:

Algemene info

Overweeg je een nieuwe studiekeuze dan vind je een overzicht van het hoger onderwijs in Vlaanderen op de website van het Hogeronderwijsregister en op Onderwijskiezer van het CLB. 

De belangstellingsproef I-Prefer op Onderwijskiezer kan je online invullen. Het is een hulpmiddel om je belangstelling voor een opleiding in het hoger onderwijs in kaart te brengen.
Op de checklist (her)oriënteren vind je nog andere concrete tools als hulp bij heroriënteren.

Indien je wil overstappen naar een andere opleiding binnen de Associatie KU Leuven dan vind je o.a. meer informatie op de website heroriëntering van de Associatie KU Leuven.

Stap je niet onmiddellijk over naar een andere opleiding, schrijf je dan na uitschrijving in bij de VDAB als ‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’. Meer informatie vind je op www.vdab.be/jongeren of ook dit hoort erbij als studeren stopt.

Denk je er aan om je huidige opleiding te staken dan kunnen er gevolgen zijn voor je studietoelage, je groeipakket en je studiegeld. Voortijdig uitschrijven heeft ook invloed op je leerkrediet. Vooral het tijdstip van uitschrijven speelt hierbij een rol. In de academische kalender  vind je de sleuteldata.

Wil je niet de volledige opleiding stoppen maar enkel uitschrijven uit een aantal opleidingsonderdelen, dan vind je in de administratieve jaarkalender voor studenten  de grensdata om je ISP te kunnen wijzigen.

studiegeld

Het te betalen studiegeld voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Samengevat: Bij een uitschrijving binnen de eerste vier weken na inschrijving wordt enkel het vast bedrag aangerekend. Tussen vier weken en acht weken na inschrijving blijft naast dit vast bedrag ook de helft van het gevolgde ISP verschuldigd. Na acht weken moet naast het vast bedrag ook het gevolgde ISP betaald worden.

Bij uitschrijving in een postgraduaat wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend.

Vrijstellingen aanvragen

Heb je al credits behaald in een opleiding die je niet goed ligt? Heb je werkervaring en wil je een diploma behalen om sterker te staan in je job? In elk van deze gevallen kan je vrijstellingen aanvragen in de opleiding die je wil beginnen. Je doorloopt dan een EVC of EVK – procedure.

Procedures bij vroegtijdig uitschrijven

De procedure om je uit te schrijven kan je vinden op intranet.ucll.be onder studeren aan UCLL > Administratie > Heroriënteren en uitschrijven > Uitschrijven.