Overslaan en naar de inhoud gaan

Studeren met een beperking hoeft geen belemmering te zijn in UC Leuven-Limburg. Wij staan voor een inclusief beleid waar mogelijk. Studenten met een functiebeperking of leerstoornis kunnen faciliteiten krijgen. Die moet je wel staven met een attest van een deskundige of specialist. Hoe dit alles in zijn werk gaat en hoe wij je verder van dienst kunnen zijn vind je hieronder.

Contacten

Je eerste contactpunt zijn de studentendiensten in Leuven en Diest of Limburg. Daar kan je in alle vertrouwen terecht voor informatie en advies. Je staar ook daar de procedures op voor het verkrijgen van faciliteiten. Wij raden toekomstige studenten aan om al in het laatste jaar SO polshoogte te nemen bij onze diensten. 

Procedure

Stap 1

De studentendienst kent het statuut functiebeperking toe op basis van aangeleverde documentatie. Je neemt best voor de start van het academiejaar contact op met de studentendienst om je aanvraag op te starten. Voor examenfaciliteiten moet je aanvraag 40 dagen voor de start van de examenperiode in orde te zijn. Je bezorgt één van volgende documenten aan de studentendienst:

VAPH staat voor: Vlaams Agentschap personen met een handicap
DG staat voor: Directoraat Generaal voor personen met een handicap

Motorische functiebeperking
Auditieve functiebeperking
Visuele functiebeperking
Chronische ziekten

Ontwikkelingsstoornissen:

leerstoornis

Ontwikkelingsstoornis:

ASS

Ontwikkelingsstoornis:

aandachtsdeficiëntie/
hyperactiviteitsstoornis

Ontwikkelingsstoornis:

Ticstoornis

Ontwikkelingsstoornis:

Coördinatieontwikkelings-stoornis
Ontwikkelingsstoornis: ontwikkelingsdysfasie

Ontwikkelingsstoornis

ontwikkelingsstotteren
Psychiatrische functiebeperking
Overige

Stap 2

Je bespreekt samen met de studentendienst welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Hierbij gaan we uit van de knelpunten die jouw functiebeperking met zich meebrengt in een bepaalde opleiding. De faciliteiten hebben als doel deze hindernissen op te vangen en kunnen betrekking hebben op onderwijs- en evaluatieactiviteiten.

Stap 3

De faciliteiten worden vastgelegd in een contract dat geldig is gedurende het academiejaar. Je kan steeds terecht bij de studentendienst als zich wijzigingen voordoen in je situatie of wanneer zich vragen of onduidelijkheden stellen bij het contract.