Overslaan en naar de inhoud gaan

De Sociale Dienst kan je helpen bij het berekenen van je studietoelage of verlaagd inschrijvingsgeld.

Welke documenten moet ik meebrengen om een berekening te laten maken voor academiejaar 2018-2019?

 1. Je bent “gehuwd”, “wettelijk samenwonend” of “feitelijk samenwonend met één of meer gemeenschappelijke kinderen” op 31/12/2018
  • Contacteer de sociale dienst
 1. Je hebt eigen inkomsten (gehad) zoals werkloosheidsuitkering of loon (meer dan een gewone studentenjob) + je valt niet onder punt 1
  • Breng AL je inkomsten van 2017 en 2018 binnen (per maand)
 1. Je bent fiscaal ten laste van je ouders + je valt niet onder punt 1 en 2
  • Breng volgende documenten binnen :
   • het aanslagbiljet personenbelasting van je ouders inkomstenjaar 2016 - aanslagjaar 2017
   • niet-belastbare inkomsten van je ouders van 2016 zoals leefloon of tegemoetkoming aan personen met een handicap
   • indien het gezinsinkomen in het jaar 2018 beduidend lager is dan in het jaar 2016: gegevens van alle inkomsten van je ouders in het jaar 2018
   • indien er na 2016 wijzigingen waren in de gezinstoestand (bijv. overlijden, huwelijk, echtscheiding, feitelijke scheiding van minstens 1 jaar,…) : gegevens van alle inkomsten van je ouders van het jaar waarin de wijziging plaatsvond (2016. 2017 of 2018)
   • indien er alimentatiegeld ontvangen of betaald werd: een overzicht van dit alimentatiegeld voor het inkomstenjaar dat van toepassing is (2016, 2017 of 2018)
   • indien er, naast de woning waarin je gezin woont, nog onroerende bezittingen zijn, of indien een gedeelte van het eigen woonhuis voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt: het aanslagbiljet onroerende voorheffing aanslagjaar 2017
   • indien er in  het gezin op 31/12/2018 iemand meer dan 66 % invalide is: het attest dat het percentage invaliditeit vermeldt
   • aantal personen ten laste op 31/12/2018
   • aantal hogeschool- of universiteitsstudenten in 2018-2019
   • gegevens van voorgaande studies (opgenomen studiepunten, behaalde credits)
 1. Je bent fiscaal ten laste van iemand anders dan je ouders + je valt niet onder punt 1 en 2
  • Contacteer de sociale dienst