Overslaan en naar de inhoud gaan

Studeren in het hoger onderwijs kost geld ... en de sociale dienst kan jou daar bij helpen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je studies te financieren. Voor een overzicht kan je de brochure “Centen voor studenten” raadplegen. Je vindt deze brochure op elke campus of op www.centenvoorstudenten.be. Voor de Nederlandse studiefinanciering kan je terecht op www.duo.nl.

Kan ik een voorschot vragen op mijn studietoelage?

Vaak ontvang je de studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap pas als het academiejaar al enkele maanden loopt. De meeste kosten heb je echter in het begin van het academiejaar. Daarom kan je, als student die in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, een voorschot vragen op de te verwachten studietoelage. Wend je tot de sociale dienst.

Moet ik mijn studiegeld in één keer betalen?

Als het voor jou moeilijk is om je studiegeld, de studentenrekening en/of andere schoolonkosten in één maal te betalen, kan door de sociale dienst een gespreide betaling geregeld worden. Je kan jouw kosten dan spreiden over een aantal maanden.

Wat als het financieel dan nog niet lukt?

Dan kan je een aanvraag doen voor een Stuvosteun. Dat is een vorm van studiefinanciering waarbij het ontvangen bedrag niet moet worden terugbetaald. Deze toelage kan worden toegekend na grondig onderzoek van de sociale en financiële situatie van jou en/of je gezin. Er kunnen ook bepaalde voorwaarden aan het toekennen van de toelage verbonden worden. Wend je tot de sociale dienst.

Zijn er nog andere toelagen of beurzen waar ik beroep op kan doen?

Er zijn nog verschillende toelagen of beurzen. Het overzicht kan je verkrijgen bij de Sociale Dienst.

Kan ik bij jullie ook een studielening afsluiten? 

De sociale dienst kan zelf geen studieleningen afsluiten, maar draagt wel bij aan de Limburgse Studieleningen. Daar kan je terecht voor een renteloze studielening, terug te betalen na het beëindigen van de studie.
Aanvraagdata: vanaf 1 juli en verder tijdens het volledige academiejaar.

Meer informatie :  studielening@limburg.be
                                      www.limburg.be/studielening