Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze 5 troeven

U bent hier

VIJF AMBITIES VOOR DE TOEKOMST

Vijf redenen om te fusioneren. Vijf strategische doelen. Vijf onderscheidende factoren.

 

SUCCES IN ONDERWIJS EN OP ARBEIDSMARKT

Het huidige opleidingsaanbod is enorm, zowel in Vlaanderen als ver daarbuiten. De flexibilisering biedt veel mogelijkheden om een eigen tempo te kiezen en zo bijvoorbeeld werken en leren te combineren. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Want studenten zijn vaak overdonderd en weten niet wat kiezen. Onze hogeschool begeleidt hen daarom nauwgezet bij het maken van keuzes. Zo worden talenten en competenties doelgerichter ontwikkeld en zijn onze studenten klaar voor jobs van vandaag en morgen. Op die manier vergroten we de slaagkansen, tijdens de studies en op de arbeidsmarkt. Ons objectief is om de beste tewerkstellingscijfers van professionele bachelors na 6 maanden afstuderen te behalen in Vlaanderen.

INTERNATIONAAL WERKEN EN DENKEN

Met een open blik naar de samenleving en de eigen identiteit kijken: daarnaar streeft onze hogeschool, bij onze studenten, maar ook bij ons personeel en het werkveld. Daarom richten we ons op internationalisering, waarbij we ontwikkelingssamenwerking als een integraal deel zien. Want internationalisering biedt ruimte voor contacten en uitdagingen, reflecties en contrasten. Zo krijgen studenten en docenten de kans om te (leren) ondernemen en wereldburgers te worden. Onze afgestudeerden zijn inzetbaar in onze multiculturele, geglobaliseerde samenleving.

REGIONALE MEERWAARDE

Onze hogeschool creëert strategische partnerschappen in de Euregio. De kansen voor de hogeschool en ons werkveld liggen immers dichtbij. We voeren een wisselwerking met organisaties, bedrijven, ondernemers en iedereen die zich om ons heen bevindt. Problemen en vragen uit de regio zetten we op die manier om in kansen. Door samen te werken buiten de grenzen van onderwijs vergroten we onze meerwaarde in de regio en vormen we actieve partners in duurzame innovatie.

EEN STERKE IDENTITEIT

KHLeuven, KHLim en Groep T hebben een sterke reputatie en geschiedenis.  Daarom bouwen we samen aan één identiteit zonder de huidige sterktes te verliezen. Zo zorgen we voor een heldere (h)erkenning van wie we zijn.

ICT IN ORGANISATIE, ONDERWIJS EN ONDERZOEK

ICT is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. En dus met onze hogeschool. Dankzij ICT kunnen onze teams flexibel competentie- en talentgericht samenwerken. Vandaar een samenwerking op schaal, want we willen een voorbeeld zijn voor onze studenten, het onderwijslandschap en het werkveld door ICT aan te wenden in ons werken, leren en onderzoek.