Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid:

ontwikkelingsprojecten zuid-amerika: brazilië, ecuador & peru

Brazilië

Wil je een stage of vrijwilligerswerk doen in het buitenland, dan kan je in Brazilië werken bij projecten rond:

 • educatie van kinderen en jongeren, kinderopvang, buitenschoolse opvang
 • werken met straatkinderen, mensen met een beperking
 • kunsteducatie (theater, dans, muziek, capoeira,...)
 • milieubewustzijn en recyclageart
 • mensenrechten, kritisch burgerschap
 • vrouwenrechten, gendergelijkheid
 • gezondheidszorg, medische diensten
 • gemeenschapsvorming
 • armoedebestrijding

De projecten bevinden zich:

 • in favela's (sloppenwijken) of volksbuurten in een miljoenenstad 
 • in een lokale Braziliaanse stad
 • in een afgelegen dorpsgemeenschap in een natuurgebied

Een overzicht van alle projecten in Brazilië vind je hier. 

Ecuador

Wil je een stage doen in het buitenland, dan kan je in Ecuador terecht bij organisaties die werken rond:

 • de Sustainable Development Goals (SDGs)
 • multidisciplinaire ontwikkeling en testing van onderwijsmateriaal voor kwetsbare kinderen
 • gericht naar doelgroepen straatkinderen, kwetsbare jongeren, vluchtelingen
 • armoedebestrijding
 • gezondheidszorg, medische diensten
 • gemeenschapsvorming
 • marketingcampagnes en fondsenwerving
 • milieubewustzijn: recyclage, duurzaamheid, transport
 • waterproblematiek
 • mensenrechten
 • gendergelijkheid, preventie van kindermisbruik

De projecten bevinden zich:

 • in Cuenca bij de onderafdelingen van de PACES stichting
 • in lokale geïsoleerde gemeenschappen
 • bij de 'indigenas' of plaatselijke bevolkingsgroepen

Een overzicht van alle stage-organisaties in Ecuador vind je hier.

Het Doble Vía project C.U.E.N.C.A (Cooperation between Universities in actual Educational Needs for vulnerable Children and Adolescents)  werd geselecteerd als Moving Minds Foundation project door UCLL. Het bouwt verder op gerealiseerde uitwisselingsprojecten binnen Doble Vía.