Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost de opleiding?

Het totale kostenplaatje komt ongeveer overeen met een jaar hogere studies in eigen land.

Je zal meer uitgeven aan de medische voorbereiding en de reiskosten, maar je zal besparen op verblijfskosten en levensonderhoud tijdens je verblijf in het Zuiden.

De trajectbegeleiders kunnen je een meer gedetailleerde omschrijving geven van de kosten per land.

Het inschrijvingsgeld voor de Banaba is gelijk aan het inschrijvingsgeld voor alle andere bachelors nl. € 906. Aan het vrijwilligerswerk in de projecten zijn er uiteraard geen kosten verbonden. 

Andere kosten zijn die voor je vliegtuigticket, inentingen en eventueel een visum (afhankelijk van het land). Je betaalt ook een huurprijs per maand voor je kamer bij een gastgezin. Dit huurbedrag betaal je rechtstreeks aan de gastgezinnen of aan de projecten, en dus niet aan de hogeschool. We ramen de totale kost (alles inbegrepen) op €4000 - €5500 voor het volledige academiejaar.

Ga je alleen naar het Zuiden of in groep?

Opdat je zo goed mogelijk kan integreren in je stageomgeving, is het best dat je je niet steeds samen met een andere student in exact hetzelfde netwerk of op dezelfde projectlocatie bevindt. Toch proberen we je als student steeds in groep naar een bepaalde regio te sturen omdat we het belangrijk vinden dat je ook op mekaar kan terugvallen indien nodig. Twee opties zijn mogelijk:

 • Je verblijft in hetzelfde dorp of in dezelfde stad als 1 of meerdere andere studenten. Hierdoor kan je naar eigen behoefte mekaar opzoeken. Bijvoorbeeld: bij verschillende stagepartners, bij dezelfde partner maar elk bij een ander project van deze partner, logeren in elkaars buurt of in dezelfde woning.
 • Je verblijft op 1 of 2 uur rijden van andere studenten en hebt dus de mogelijkheid om elkaar in het weekend op te zoeken.

Vanaf de intake bereiden we je voor op een vertrek als groep. Voor de opleiding is het belangrijk dat je professioneel en respectvol met elkaar kan omgaan tijdens het verblijf in het Zuiden. Dit omgaan met elkaar maakt ook deel uit van de evaluatiecriteria van het opleidingsonderdeel 'Stage buitenland'.

De nabijheid van andere studenten is afhankelijk van het project en de regio waarvoor je kiest. We bespreken dit uitvoerig tijdens de intakeprocedure en houden hierbij zoveel  mogelijk rekening met jouw wensen.

Hoe woon je daar, moet je dit zelf regelen?

De opleiding faciliteert zoveel als mogelijk de zoektocht naar een woonformule. 

Er bestaan verschillende woonformules:

 •  gastgezin
 • studentenkamer (bv. op een universiteitscampus)
 • kamer op het project
 • samenwonen met andere jongeren op een appartement

Ook een combinatie is mogelijk bv. een eerste periode in een gastgezin en nadien de keuze uit andere mogelijkheden.

Elk van deze woonformules heeft zijn eigen kenmerken. We hebben een voorkeur voor woonformules waarin je onder één dak leeft met locals. In veel van de landen waarin we actief zijn, werken we met gastgezinnen.

Niettemin, in sommige regio's bestaat deze vorm van samenleven maar weinig of leent de context er zich minder toe. In welke formule je als student gehuisvest wordt in het Zuiden is uiteindelijk afhankelijk van de mogelijkheden binnen een bepaald land, regio of project. 

Je krijgt tijdens het 2de gesprek (oriënteringsgesprek met landverantwoordelijke) meer specifieke info over de mogelijkheden i.v.m. huisvesting.

Wanneer start de opleiding?

De opleiding start in de loop van september. We gaan dan van start met het intensieve voorbereidingstraject van 8 weken.

Hoeveel uur per week is er les?

De lessen vinden plaats op de campus Sociale School (SSH, Groeneweg 151 te Heverlee) tussen 9u30 en 18u. Sommige lessen worden online georganiseerd. 

Uitzonderlijk worden er ook buiten deze uren lessen of activiteiten gepland:

 • In september en in mei: twee-/driedaagse met overnachtingen
 • gastspreker over je land bv. op een avond
 • 1 culturele activiteit met je landengroep bv. in het weekend

Na terugkeer uit het Zuiden neem je nog deel aan de terugkomtweedaagse in mei, maar er zijn geen lessen meer. Je dient dan enkel nog naar de campus te komen voor het evaluatiegesprek, de examens en de verdediging van je bachelorproef.

wat houdt de bap/het onderzoeksproject in het zuiden juist in?

De Bachelorproef is een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksproject waarbij je als student aantoont dat je het geheel aan opleidingscompetenties verworven hebt.

Methode: Participatory Action Research

Binnen de Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid kiezen we expliciet voor een participatieve actie onderzoeksbenadering (Participatory Action Reasearch – PAR).

PAR is een wetenschappelijk erkende onderzoekstraditie die sterk aansluit bij onze visie op internationale samenwerking.

PAR vertrekt expliciet vanuit lokaal gedefinieerde prioriteiten en ‘real life problems’ en onderzoekt deze samen met de lokale organisatie of gemeenschap.

Samen met deze betrokkenen wordt een proces van kritische reflectie en dialoog opgestart over de probleemstelling om zo tot inzicht en verandering te komen.

Het succes van PAR wordt niet alleen gemeten aan de hand van de kwaliteit van de informatie die bekomen wordt, maar ook op basis van de manier waarop de organisatie of gemeenschap actief betrokken werd bij het onderzoek en de mate waarin hun kennis, vaardigheden en capaciteiten verbeterd werden

Bachelorproef: eerder praktijkgericht of kennisgeoriënteerd

Een Bachelorproef kan, afhankelijk van je achtergrond en de aard van het onderzoek, praktijkgericht of kennisgeoriënteerd zijn. Je toont als student aan dat je op een methodisch verantwoorde wijze een probleemstelling en een onderzoeksvraag kunt formuleren en uitwerken met internationale samenwerking en ontwikkeling als invalshoek.

Het weerspiegelt:

 • je redeneervaardigheid; 
 • vermogen tot informatieverwerking;
 • je kritische reflectie;
 • de competentie om oplossingsstrategieën toe te passen in probleemsituaties uit de praktijk.

Naast een coherente onderbouw uit de wetenschappelijke literatuur hanteren, verzamel je primair onderzoeksmateriaal en wordt er een persoonlijke en kritische inbreng verwacht.