Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze opleiding wordt niet ingericht tijdens academiejaar 20-21.

Maak je klaar voor de toekomst van de eerste lijn

Het Vlaams zorglandschap wordt gekenmerkt door degelijk opgeleide, hardwerkende actoren die met hun hoofd, hun handen en hun hart aan de slag gaan. Maar dat gebeurt op een gefragmenteerde wijze.

Steeds meer mensen krijgen te maken met chronische en complexe zorg- en ondersteuningsvragen, maar de burger ziet door de bomen het bos niet meer en heeft onvoldoende vat op de organisatie van zijn zorg en ondersteuning. Ook de zorgverstrekkers en hulpverleners zien te veel van hun tijd opgaan in administratie en vergaderingen.

Het moet eenvoudiger, doelmatiger en transparanter kunnen, waarbij de zorgvrager maximaal de regie krijgt over de organisatie van zijn zorg. Er is over de jaren heen in Vlaanderen een brede consensus gegroeid over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen.

Het coördineren van eerstelijnszorg vraagt echter om specifieke kennis en competenties die niet in de basisopleidingen aangeboden worden. UCLL biedt je een antwoord. We leiden je op als coördinator van het zorgaanbod binnen een regio (mesoniveau) en casemanager van zorg rond een persoon (microniveau).

  • De opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie van de Eerstelijnszorg zorgen ervoor dat de studenten bekwaam zijn in gebiedsanalyse, verander- en kwaliteitsmanagement in de context van een eerstelijnszone.
  • De opleidingsonderdelen in de module Casemanagement in de Eerstelijnszorg behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of complexe zorg- en ondersteuningsvragen in de eerste lijn: preventief denken, inter- en transdisciplinaire samenwerking, teamcoaching en leiderschap.

Bekijk het Programma voor meer details.

De opleiding wordt verzorgd door beleidsmakers, wetenschappers en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg.

Het aantal plaatsen is beperkt. Meld je daarom zo snel mogelijk aan via het  intakeformulier . Je aanmelding geldt nog niet als je definitieve inschrijving, maar bepaalt wel je plaats in de ‘wachtrij’ om in aanmerking te komen voor de opleiding.


De banaba wordt ingericht vanaf 10 deelnemers in academiejaar 2020-2021.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in

het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg,

het postgraduaat CASEMANAGEMENT van de eerstelijnszorg.