Overslaan en naar de inhoud gaan

Opgelet: Deze opleiding wordt niet georganiseerd in academiejaar 2021-2022!

Maak je klaar voor de toekomst van de eerste lijn

Er is over de jaren heen in Vlaanderen een brede consensus gegroeid over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen.

Het coördineren van eerstelijnszorg vraagt echter om specifieke kennis en competenties die je niet krijgt in de basisopleidingen. UCLL biedt je een antwoord. Bij ons word je  coördinator van het zorgaanbod binnen een regio (mesoniveau) en casemanager van zorg rond een persoon (microniveau).

  • De opleidingsonderdelen uit het postgraduaat 'Gespecialiseerd in Coördinatie van de Eerstelijnszorg' zorgen ervoor dat de studenten zich bekwamen in gebiedsanalyse, verander- en kwaliteitsmanagement in de context van een eerstelijnszone.
  • De opleidingsonderdelen in het postgraduaat 'Gespecialiseerd in  Casemanagement in de Eerstelijnszorg' behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of complexe zorg- en ondersteuningsvragen in de eerste lijn: preventief denken, inter- en transdisciplinaire samenwerking, teamcoaching en leiderschap.

De opleiding wordt verzorgd door beleidsmakers, wetenschappers en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg.

Het aantal plaatsen is beperkt. Meld je daarom vandaag nog aan via het  intakeformulier . Je aanmelding geldt nog niet als je definitieve inschrijving, maar bepaalt wel je plaats in de ‘wachtrij’ om in aanmerking te komen voor de opleiding.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in

het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg,

het postgraduaat CASEMANAGEMENT van de eerstelijnszorg.