Overslaan en naar de inhoud gaan

Maak je klaar voor de toekomst van de eerste lijn

Vlaanderen kiest resoluut voor de eerste lijn. Steeds meer mensen krijgen te maken met chronische en complexe zorg- en ondersteuningsvragen. En die willen we in de toekomst zoveel mogelijk in de eerste lijn beantwoorden. Dat kan namelijk vaak even kwalitatief als in de tweede lijn, en goedkoper.

Zorg en welzijn zijn vandaag echter gescheiden werelden. Actoren werken nog te weinig samen. Budgetten krimpen, terwijl sociale en technologische innovaties in eerste instantie net om investeringen vragen. Vergoedingen zouden te prestatiegericht zijn. Wetgeving is versnipperd. En het coördineren van een geïntegreerde eerste lijn vraagt om kennis en competenties die niet allemaal in de basisopleidingen aangeboden kunnen worden.

UCLL biedt je een antwoord. We leiden je op als coördinator van het zorgaanbod binnen een regio (mesoniveau) en regisseur van zorg rond een persoon (microniveau). De opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie zorgen ervoor dat de studenten bekwaam zijn in de coördinatie, kwaliteitsborging en innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio. De opleidingsonderdelen uit de module Regie behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of complexe zorg- en ondersteuningsvragen in de eerste lijn: inter- en transdisciplinaire samenwerking, management- en communicatiestrategieën, leidinggeven en eHealth. Bekijk het Programma voor meer details.

De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale beleidsmakers, wetenschappers en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in

het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg,

het postgraduaat Regie van de eerstelijnszorg.