Overslaan en naar de inhoud gaan

De volledige opleiding bestaat uit 60 studiepunten. Per opleidingsonderdeel (OPO) kan men een creditbewijs behalen. Wanneer de student alle OPO’s met succes aflegt, behaalt hij/zij het diploma ‘bachelor in de eerstelijnszorg’.

De bacheloropleiding in de eerstelijnszorg wordt aangeboden in dagonderwijs.  In 2017-2018 komt in semester 1 de module coördinatie aan bod, in semester 2 wordt de module regie ingericht.  Elke module wordt verder opgedeeld in 4 opleidingsonderdelen die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen. De beide modules kunnen ook als aparte postgraduaatsopleidingen gevolgd worden.

De opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie bekwamen studenten in de coördinatie, kwaliteitsborging en innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio. De opleidingsonderdelen uit de module Regie behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of psychische aandoeningen in de eerste lijn: inter- en transdisciplinaire samenwerking, management- en communicatiestrategieën. De module Praktijk (enkel voor de banaba, niet voor de postgraduaten) bestaat uit de opleidingsonderdelen Project en Stage en stelt tot doel de aangeboden inhouden uit de modules Coördinatie en Regie toe te passen in de praktijk. Deze module start in het eerste semester en loopt over het volledige academiejaar. 

Raadpleeg de ECTS fiche.