Overslaan en naar de inhoud gaan

Opgelet: deze opleiding wordt niet georganiseerd in academiejaar 2021-2022!

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit:

1. Twee postgraduaten 'Gespecialiseerd in...'  van 20 studiepunten:

 1. het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg, bestaande uit 4 modules (modules in detail - zie onderaan):
  1. eerstelijnszorg: state of the art & innovation
  2. ken je buurt: gebiedsanalyse en populatiemanagement
  3. zorg in de eerste lijn
  4. multidisciplinaire teams, organisaties, netwerken en ecosystemen in de eerstelijnszorg
 2. het postgraduaat Casemanagement in de eerstelijnszorg, bestaande uit 4 modules (modules in detail - zie onderaan):
  1. balanceren tussen zorg, coaching, coördinatie en casemanagement
  2. gezondheids- en welzijnsbevorderende preventie
  3. interdisciplinair overleg en gesprekstechnieken
  4. zelfmanagement en patient empowerment

2. Een projectstage van 10 studiepunten waarin je meewerkt aan een innovatief project in de eerste lijn

3. Een praktijkstage van 10 studiepunten waarin je meedraait met een eerstelijnszorgaanbieder

Je kan kiezen tussen het volgen van één module, enkele modules, een postgraduaat, twee postgraduaten of de volledige bachelor-na-bachelor (inclusief stages). Je kiest zelf wanneer je in welk traject stapt en je kan flexibel combineren. Het volledige pakket (de bachelor-na-bachelor dus, inclusief stages) spreid je minstens over twee jaar, maar je kan het ook langer uitspreiden.

De opleiding kan je volgen in dagonderwijs. De lessen worden op donderdag georganiseerd zodat je de opleiding kan combineren met werken. De projectstage (eerste semester) en praktijkstage (tweede semester) bestaan elk uit tien stageweken met vier stagedagen per week.

De evaluatie van de opleiding gebeurt per module tijdens de januari- en juni-examenzittijd. Het diploma ‘Bachelor in de eerstelijnszorg’ wordt uitgereikt aan de student die geslaagd is voor de examens en stages. Het getuigschrift ‘Postgraduaat in coördinatie/casemanagement in de eerstelijnszorg’ ontvang je wanneer je geslaagd bent voor de examens van het respectievelijke postgraduaat.

Modules Coördinatie van de Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg: state of the art & innovation (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de hervorming van de eerste lijn evenals van innovaties die de eerste lijn op korte tot middellange termijn zullen transformeren?  Dan is deze module iets voor jou.

wat leer je?

Je wordt wegwijs gemaakt in de organisatie, bevoegdheden en structuur van de eerste lijn. Beleidsontwikkelingen en -opties op internationaal, federaal, regionaal en lokaal niveau worden onder de loep genomen. Je zal erover discuteren in het licht van de meest recente wetenschappelijke bevindingen en innovaties.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of al werkenden uit zorg- en/of welzijnsector die zich willen verdiepen in de ontwikkelingen in de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

De module zal volledig online doorgaan, op één 'inleefmoment' in een zorg- of welzijnsorganisatie na.

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

 

Ken je buurt: Gebiedsanalyse en populatiemanagement (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je  
(1) je verdiepen in het wat, hoe en waarom van gebiedsanalyse en populatiemanagement, en
(2) een eerste, begeleide praktijkervaring opdoen in het uitvoeren van een gebiedsanalyse en populatiemanagement? 
Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

In deze module verdiep je je in de basics van gebiedsanalyse en populatiemanagement (wat, hoe en waarom). Je zet, onder begeleiding, de eerste stappen om zelf een gebiedsanalyse uit te voeren. Je leert de resultaten van die gebiedsanalyse vertalen naar maatregelen in het kader van populatiemanagement.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in gebiedsanalyse en/of populatiemanagement. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Zorg in de eerste lijn (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in de chronische en psychische zorg- en ondersteuningsnoden van zorgvragers in de eerste lijn. Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

De module vergroot je kennis van chronische en psychische ziektebeelden, die veel voorkomen in de eerste lijn en de zorg- en ondersteuningsnoden die daarbij horen.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in chronische en psychische ziektebeelden en zorg- en ondersteuningsnoden in de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Multidisciplinaire teams, organisaties, netwerken en ecosystemen in de eerstelijnszorg (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je meer inzicht krijgen in de organisatie van de eerste lijn. Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

De module geeft je inzichten in concepten als 'teamwerk', 'organisatiestructuur', 'netwerkstructuur' en 'ecosysteem'. Je leert die concepten begrijpen in de context van de eerste lijn om succesfactoren en drempels in samenwerkingen te identificeren en aan te pakken.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in de organisatie van de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Modules Casemanagement van de Eerstelijnszorg

Balanceren tussen zorg, coaching, coördinatie en casemanagement (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je professioneel ontwikkelen in de rol van zorg (preventie), coaching (zelfmanagement ondersteunen), coördinatie (teamwerk) en casemanagement (belangenbehartiging)?  Dan is deze module iets voor jou.

wat leer je?

De module vertrekt vanuit het conceptueel kader voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg (WHO, 2015). Vertaald naar jobs in de zorg zijn er aangepaste en nieuwe rollen nodig, die beter op elkaar afgestemd zijn. 'Zorg' moet meer gericht zijn op preventie. 'Coaching' waarbij zelfmanagement ondersteund wordt, krijgt een centrale plek. 'Coördinatie' tussen zorvrager, mantelzorger en zorg- en welzijnsprofessionals is steeds belangrijker. En  'casemanagement' wordt in de toekomst zelfs een nieuwe functie, waarbij een externe professional de coördinatie van de zorg tijdelijk overneemt. Welke van die rollen voer je vandaag al uit? Welke competenties heb je nodig om je verder te ontwikkelen? Je ontdekt het in deze module.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en werkenden uit zorg- en/of welzijnsector die de zorg-, coaching-, coördinatie- en/of casemanagementrol opnemen of in de toekomst zullen opnemen. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module vindt grotendeels online plaats, met een online introductie, online zelfstudie, online intervisie, online feedback op opdrachten, en online evaluatie.  Daarnaast zijn er een tweetal fysieke, goedgevulde lesdagen. Zo kan je de module optimaal combineren met je werk. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Gezondheids- en welzijnsbevorderende preventie (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in preventie met het oog op de bevordering van gezondheid en welzijn op individueel en groepsniveau.

wat leer je?

De module leert je methoden en technieken voor het effectief opzetten van gezondheids- en welzijnsbevorderende initiatieven op individueel en groepsniveau. Gezondheid en gedrag worden als basis genomen voor de ontwikkeling van preventieve initiatieven. Vervolgens krijg je een introductie tot de  'intervention mapping theory'. Verschillende nationale en internationale preventie-initiatieven komen als illustraties aan bod tijdens de lessen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan implementatiestrategieën om binnen de organisatie preventie in te bedden. 

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector, die zich willen verdiepen in de 'preventie-mindset' én willen leren hoe preventie-initatieven te bedenken, implementeren en evalueren op basis van wetenschappelijke bevindingen. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Interdisciplinair overleg en gesprekstechnieken (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in interdisciplinaire overleg en gesprekstechnieken.

wat leer je?

Het samenbrengen van verschillende actoren (als coördinator of casemanager) vraagt specifieke kennis en competenties. Deze module focust op kennis en competenties rond interdisciplinair overleg en gesprekstechnieken: het gezamenlijk opstellen van een doelengericht zorgplan, vertrekken vanuit de kracht van de zorgvrager en de mantelzorger, vertrekken vanuit de deskundigheden van de verschillende actoren, groepsdynamica, communicatievaardigheden met meerdere betrokkenen, verslaggeving en opvolging in functie van zorgcontinuïteit.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector, die hun competenties m.b.t. interdisciplinair overleg willen versterken als deelnemer aan interdisciplinair overleg of als zorgcoördinator of casemanager. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

Wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Zelfmanagement en patient empowerment (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in zelfmanagement en patient empowerment.

wat leer je?

De focus van deze module ligt op self-care support voor de chronische patiënten. Het gaat hier over de ondersteuning van de patiënt, waarbij de regie in de handen ligt van de patiënt zelf. Belangrijk hier is de patiënt goed te kennen en er achter te komen of en op welk domein de patiënt een veranderingswens heeft. Hiervoor kan je o.a. het spinnenweb van positieve gezondheid gebruiken.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor alle pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector,  die hun competenties m.b.t. het ondersteunen van zelfmanagement en patient empowerment willen versterken. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be