Overslaan en naar de inhoud gaan

Bachelor-na-bachelor intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Banaba

U bent hier

Wat leer je?

Kritiek zieke patiënten of patiënten die acuut dringende medische hulpverlening vereisen, vragen een apart engagement  maar vooral ook aparte kennis en skills van de zorgverlener. Urgentiegeneeskunde en intensieve geneeskunde zijn disciplines die een bijzondere opleiding en training vereisen. Het gaat hierbij om een zeer uitgebreide theoretische kennis te kunnen hanteren,  specifieke handelingen uit kunnen voeren en eenvoudige tot hightech levensreddende apparatuur kunnen hanteren. De omstandigheden zijn vaak ook gekenmerkt door keuzes te moeten maken, gevoelens van emoties, sterke tijdsdruk en werken onder stress om de kansen op herstel of overleving te optimaliseren.  De Banaba Intensieve zorg en spoedgevallenzorg is een moeilijke maar uitdagende opleiding die een  antwoord biedt op deze vraag.

programmawijziging voor nieuwe studenten

De bachelor-na-bachelor opleidingen oncologie, pediatrie en neonatologie, geestelijke gezondheidszorg en spoed & intensieve zullen vanaf volgend academiejaar niet meer opstarten. 

Je kan je in academiejaar 2021-2022 niet meer inschrijven voor een 60 SP opleiding bachelor-na-bachelor opleiding die naar een bijkomend gespecialiseerd diploma leidt. 

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. We hebben een jarenlange traditie in vervolgopleidingen en die worden vanaf volgend academiejaar 2021-2022 opgestart en uitgerold. 

Wat zullen aanbieden vanuit UCLL Campus gezondheid? 

  • Flexibele trajecten waarbij de combinatie werken en leren gegarandeerd zijn. 
  • Hybride werkvormen: een combinatie van online onderwijs (tijd- en plaats onafhankelijk) met on campus onderwijs. 
  • Verschillende werkvormen: je mag een ruim aanbod aan werkvormen verwachten. Digitale leerpaden worden afgewisseld met werksessies, getuigenissen, simulatieonderwijs... 
  • Diverse keuzemogelijkheden: het aanbod zal divers zijn en geleidelijk uitgerold worden zodat jij in je functie van eigen noden en interesses je keuze kan maken. Dat kunnen zowel kortlopende als langlopende trajecten zijn.

We zijn volop bezig met uitwerking van de vervolgopleidingen. 
Maar neem zeker contact op vanaf 13 maart 2021, dan kunnen we al een eerste info geven over ons nieuw aanbod

Team vervolgopleidingen