Overslaan en naar de inhoud gaan

In Bénin kunnen vroedvrouwen en verpleegkundigen in dispensaria’s en ziekenhuizen tewerkgesteld worden.  Ingenieurs of bachelors in biochemie kunnen in het laboratorium van een ziekenhuis werken. Onderwijzeressen kunnen in een kleuter- en lagere school werken rond de fijne motoriek van de kinderen en de eerste lessen engels geven. Een burgerlijke of industrieel ingenieur kan meewerken in een project voor het plaatsen van zonnepanelen teneinde achtergestelde dorpen van elektriciteit te voorzien. Masters in Communicatiewetenschappen, antropologen, pedagogen,… kunnen in een project rond de opleiding van jonge landbouwers mee denken, onderhandelen, studenten aanmoedigen, evalueren,… Economisten kunnen meewerken in een start up center om jongeren en vrouwen te ondersteunen en te coachen in hun jonge onderneming of hun onderneming in wording. Pedagogen, sociaal werkers, Antropologen kunnen lessen geven in zelfrespect-ontwikkeling aan leerlingen uit een college.

In het Noord-Westen van Kameroen (Engelstalig) hebben scholen en educatieve projecten een aanbod voor pedagogen, psychologen, sociaal werkers of leerkrachten. Daarnaast kunnen politieke wetenschappers, juristen en/of criminologen, sociaalwerkers, journalisten of communicatiespecialisten terecht in  een organisatie  die werkt rond vrouwenrechten en in een organisatie die werkt rond landgrabbing. Een project dat inzet op watervoorzieningen wil graag ingenieurs of mensen met een technische opleiding. Ook afgestudeerden in managementtechnieken zijn er welkom. Daarnaast is er werk voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en artsen in een ziekenhuis of een revalidatie- en gezondheidscentrum. Ergotherapeuten, orthopedagogen, sportleerkrachten en mensen met een muzikale vorming kunnen terecht in een dagcentrum voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Landbouwkundigen en mensen met een (sociaal)economische en/of managementopleiding kunnen terecht bij organisaties die inzetten op het versterken van (micro)ondernemingen.

Ook in Senegal is er keuze voor pedagogen, leerkrachten en sociaal werkers o.a om de leerkrachten in een lagere school verbonden aan de Senegalese scouts of in een school voor dove kinderen of kinderen met het syndroom van down te ondersteunen. Verpleegkundigen, vroedvrouwen en diëtisten zijn van harte welkom in een dispensarium voor kansarmen, in een centrum voor zwaar ondervoede kinderen of in een ziekenhuis. In een organisatie van vrouwen voor vrouwen en een organisatie voor duurzame ontwikkeling zijn journalisten,communicatiespecialisten of sociaal werkers van harte welkom. Landbouwingenieurs, biologen, natuurkundigen, maar ook vormingswerkers en mensen met een (sociaal)economische en/of managementopleiding kunnen terecht in een organisatie die de bananenproducenten in het gebied rond de Gambia rivier verenigt of in een organisatie die landbouwers en vrouwengroepen ondersteunt in het aardnotenbekken.