Overslaan en naar de inhoud gaan

India biedt een waaier aan mogelijkheden. Maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, journalisten of communicatiewetenschappers kunnen bijvoorbeeld ervaring opdoen in projecten die  werken rond arbeids- en mensenrechten, begeleiding en scholing voor anders-valide kinderen, emancipatie van Dalits, HIV-AIDS en integratie  van homoseksuelen. Ingenieurs, toerisme- of erfgoedspecialisten en geschiedkundigen hebben de kans om zich te verdiepen in thema’s zoals afvalverwerking in slums, herstel na natuurrampen, landbouw en erfgoed. Ook leerkrachten, opvoeders, antropologen, verpleegkundigen, economen en kandidaten van andere disciplines vinden hun gading in dit veelzijdige en boeiende land.

 

Een mensenrechtenorganisatie en een vrouwen  organisatie in Sri Lanka bieden stagemogelijkheden aan juristen, antropologen of politieke wetenschappers met interesse in Human Rights, vrouwenrechten en de politieke situatie in Sri Lanka. Leerkrachten, sociaal werkers, (ortho-) pedagogen, psychologen, ergotherapeuten, (sociaal) verpleegsters en kinesitherapeuten kunnen aan de slag in gespecialiseerde scholen voor kinderen met een beperking en opleidingscentra voor leerkrachten die werken met ‘disabled’ kinderen, in een vrouwenbeweging, een gezinsvervangend tehuis voor jongens, in (Tamil-) scholen op de theeplantages of in een home voor kinderen en vrouwen met een zware beperking.

Vanaf het academiejaar 2017-2018 bieden we ook stageplaatsen aan in Buthan.