Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona-update banaba internationale samenwerking noord-zuid

(UPDATE! 3 september 2020) - De corona-crisis doet de wereld nog steeds schudden op zijn grondvesten, met impact in ons land, lokaal in het Zuiden en internationaal. Onze opleiding heeft een focus op ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. We werken samen met 8 partnerlanden.

We blijven in deze dagen intens contact houden met de mensen uit onze netwerken in die landen. We voelen mee met hen, met de bijzondere medewerkers, vrijwilligers en kwetsbare groepen waar zij zich voor inzetten. De corona-crisis is ook voor hen niet alleen een gezondheidskwestie maar zal ook zijn eigen maatschappelijke en economische impact hebben.

Wij willen blijven inzetten op het vragen van aandacht voor internationale samenwerking Noord-Zuid.  In dat licht willen wij het academiejaar 2020-2021 op de beste manier vormgeven. Gezien de recente ontwikkelingen op vlak van COVID-19 besloten wij om de zuidstage in een aantal landen alvast niet in januari van start te laten gaan. We kiezen in de plaats hiervan voor 3 andere landen. Ook passen we de timing van de opleiding aan.

ZUIDSTAGE

Brazilië, India, Peru

Voor deze landen schatten wij de kans om een stage te kunnen beginnen in januari ongunstig in. Dit heeft vooral te maken met de lokale situatie in het land wat betreft COVID-19.

Bijvoorbeeld: cijfers op vlak van het aantal besmettingen evolueren niet goed, onze lokale partnerorganisaties of gastgezinnen zijn overbelast, het gezondheidssysteem staat momenteel onder druk… Per land zijn er een aantal specifieke factoren waardoor wij, omwille van veiligheid en haalbaarheid, deze inschatting nu doen.

Studenten die oorspronkelijk hadden ingetekend voor dit land zijn hierover al door hun trajectbegeleiders gecontacteerd.

Voor hen zijn er 3 opties:

1 Spreiding van het programma: Je start in september 2020 en kan al lessen volgen en vakken afleggen maar de blok ‘zuidstage’ gaat later door. Je gaat dan het academiejaar spreiden over een langere periode van drie semesters (anderhalf academiejaar) of over twee academiejaren (2x 30 studiepunten). De zuidstage in het oorspronkelijke matchingsland gaat dan verlaat door in de loop van academiejaar 2021-22 (ten vroegste vanaf september 2021).

2 Start in academiejaar 2021: Je stelt de opleiding met een jaar uit, indien je dat wil in het land waarvoor je oorspronkelijk had ingetekend.

3 Ander land: Je wil nu de opleiding verderzetten en kiest voor een andere bestemming.

Oeganda, Sri Lanka, Bhutan, Benin, Senegal

Dit zijn landen met relatief weinig corona-besmettingen of die een gecontroleerd coronabeleid voerden. Ze tonen positieve cijfers en dit over een langere periode. Voor deze bestemmingslanden verwachten wij dat de stagetrajecten kunnen doorgaan zoals voorzien.

Voor een aantal van deze gebieden gelden wel na te leven regels bij aankomst. Dit kan gaan van verplicht corona-testen tot een aantal dagen in quarantaine na aankomst.

Studenten die naar een ander land uitkijken kunnen nog in Sri Lanka, Bhutan, Oeganda of Benin terecht. Er is daar een zekere ruimte voor extra stageplaatsen.

La Réunion, Spanje, Portugal

Er zijn nog 2 andere opties: het stageland La Réunion, dat nieuw is, of een stage volgen in Zuid-Europa. Een stage in Zuid-Europa zal in Spanje of in Portugal doorgaan. Deze landen staan ook open voor nieuwe studenten die zich sinds juni kandidaat stelden.

In elk geval is het zo dat wij nu een inschatting doen op basis van wat ons realistisch lijkt en dat we binnen dat kader een aantal knopen doorhakten. In deze COVID-19 context hebben wij natuurlijk ook geen glazen bol. Het blijft een context die evolueert. De situatie in specifieke regio’s kan onderhevig zijn aan COVID-19 evoluties of beslissingen inzake mobiliteit. Reisadviezen kunnen worden bijgesteld.

Wij baseren ons in de eerste plaats op onze kennis van de lokale contexten in elk land om nu deze inschatting te doen, en trachten rekening te houden met de tijd die er tussen november (moment waarop je praktische voorbereidingen treft) en je vertrekdatum voor stage ligt.

Voor elke bestemming geldt dan ook dat wij ook na de start van het academiejaar actief de situatie blijven opvolgen. Waar nodig zal in functie van regelgeving of veiligheidsvoorschriften een stage-aanbod op on hold worden gezet. In zo een geval van overmacht zullen we wel steeds alternatieven aanbieden. Het blijft dus belangrijk om voor jezelf een zekere flexibiliteit in het achterhoofd te houden.

In geval van wijzigingen, doet de opleiding het meest mogelijke om extra kosten te vermijden. Hou er wel rekening mee dat die er kunnen zijn, zoals bv. nieuwe inentingen, een corona-test, een visum... Zulke eventuele extra kosten blijven dan voor jouw rekening als student.

STRUCTUUR ACADEMIEJAAR

Deze passen we aan. Normaal gezien heb je 7-8 weken les en vertrek je begin november op stage, met terugkeer einde april. Wij gaan de lessen uit het voorbereidingstraject spreiden tussen 30 september en half december 2020

De lessen zullen steeds doorgaan van maandag tot woensdag. Op donder- en vrijdagen is er geen les.

Je vertrek naar een project in het Zuiden is voorzien voor december/januari. Je keert terug in mei/juni.