Overslaan en naar de inhoud gaan

Heb je een bachelor – of masterdiploma behaald? Heb je een heel uitgesproken belangstelling voor mondiale- en Noord-Zuidvraagstukken en interculturaliteit? Wil je een concreet engagement aangaan in het Zuiden? Dan is deze Banaba iets voor jou!

Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer  stageplaatsen aan voor bachelors in bedrijfsmanagement, ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde,  sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook aan leraren, economen, chemici, journalisten… En daarnaast ook aan masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen, farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale wetenschappen etc. Om te werken rond diverse thema’s als kinderrechten, over gezondheidszorg, ecologie en duurzaamheid, gemeenschapsvorming en inheemse volkeren,  tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs, solidaire economie, jongeren en welzijn en sociaal ondernemen.

Deze Banaba staat met andere woorden open voor afgestudeerden van bachelor– en master opleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden en is expliciet gericht op de versterking van hun loopbaanprofielen gericht op inzetbaarheid in een internationaliserende arbeidsmarkt. De opleiding gaat er van uit dat je in het Zuiden verder bouwt op je reeds verworven competenties en werkt aan je interculturele competenties.