Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze ambitie...

De Banaba Internationale Samenwerking Noord Zuid heeft als ambitie om jongeren te vormen tot kritische én geëngageerde wereldburgers die

… met een open, bewuste en kritische blik naar de wereld in zijn globaliteit kijken en structurele problemen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid erkennen en aankaarten;

… een leven lang actief bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving;

… dagdagelijks, zowel beroepsmatig als privé verantwoord, duurzaam en humaan handelen.

Wij willen dat onze alumni goed functioneren en ruim inzetbaar zijn in een multiculturele, geglobaliseerde, snel veranderende samenleving en dat zij hun loopbaankwalificaties kunnen valoriseren bij instellingen, organisaties en bedrijven waar de vraag naar deze extra verworven competenties toeneemt.  

 

Onze Kernwaarden

  • RESPECT: “Denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid”

De Banaba beschouwt respect als ethische grondhouding doorheen de opleiding.

Respect begrijpen wij als de bereidheid om verschil toe te laten, er begrip voor op te brengen en het te (leren) waarderen. Aan de basis van deze attitude ligt openheid voor nieuwe informatie, gericht zijn op anderen, iedereen gelijkwaardig achten en je eigen aandeel onder ogen zien.

  • VERBONDENHEID: “Geraakt zijn door interdependentie”

Het verleden, het heden en de toekomst van Noord en Zuid zijn intrinsiek met elkaar verweven. Inzicht verkrijgen in deze continue invloed en wisselwerking, vraagt dat je je durft kwetsbaar, (zelf)-kritisch en ontvankelijk op te stellen in een ervaring waarin interactie en uitwisseling centraal staat.

De Banaba kaart vanuit deze inter-verbondenheid sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan in onze huidige geglobaliseerde wereld.

  • WEDERKERIGHEID: “Streven naar duurzaam samenwerken”

Vanuit sociaal en economisch standpunt vindt de Banaba het van fundamenteel belang om een duurzame relatie aan te gaan met het Zuiden. Dit door transparant en authentiek in dialoog te treden met de ander. Wederkerigheid is tweerichtingsverkeer: samen leren, samenwerken en gemeenschappelijk problemen oplossen, het is geven en nemen.

  • ENGAGEMENT: “Overstijgen van het individuele en introspectieve”

De Banaba ISNZ stimuleert studenten om ook buiten het formele kader van de opleiding hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en duurzame engagementen aan te gaan. Dit vergt dat zij hun opgedane inzichten transfereren, inzetten en integreren in hun manier van denken, kijken, leven en (samen)werken met mensen van andere culturen.