Overslaan en naar de inhoud gaan

DE OPLEIDING... EEN UNIEKE LEERERVARING

Tijdens deze éénjarige specialisatieopleiding kiezen we voor een combinatie van theorie, praktijk en onderzoek en een intensief begeleidingstraject voor, tijdens en na terugkeer uit het Zuiden. Het voorbereidingstraject van 8 weken is een combinatie van opleidingsonderdelen waar inleidende kennis- en begrippenkaders over thema’s als politiek, economie, globalisering, interculturele communicatie, duurzame hefbomen tot ontwikkeling etc. centraal staan.

Begin november vertrek je dan voor een periode van 6 maanden. Tijdens deze praktijkgerichte stage toetsen studenten dit kennis- en begrippenkader aan de realiteit in een ontwikkelingsgebied. Je gaat in de stageorganisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat! Tijdens deze woon-, leef- en werkervaring integreer je de ‘theoretische en methodische kennis’ in de realiteit van een lokale gemeenschap. Daarvoor zetten we intensief in op een persoonlijk coachingsproces waarbij studenten zichzelf, hun referentiekader en de aangeboden begrippenkaders kritisch bevragen en eigen maken; het belang, de invloed en de onderlinge samenhang ervan (leren) inzien.

Bij terugkeer begeleiden vakdocenten en trajectbegeleiders de studenten gedurende 8 weken om de opgedane ervaringen te verwerken en te kaderen.

 

VERLOOP VAN DE OPLEIDING