Overslaan en naar de inhoud gaan

traject voor het toekennen van een vrijwilligersproject: timing

De timing voor het indienen van een kandidaatsformulier is de volgende:

  • 1e ronde loopt van 1 november tot en met 2 december 2019.
  • 2e ronde loopt van 3 december 2019 tot 3 februari 2020.
  • 3e ronde loopt van 4 februari tot 3 april 2020.
  • 4e en laatste ronde loopt van 4 april tot 30 juni 2020.

Na elke ronde worden de bestaande kandidaturen verzameld en over de openstaande projecten verdeeld, op basis van de voorkeur(en) die je in je formulier aangaf en je interesses, competenties en vooropleiding.

Ben je te laat met je inschrijving? Kandidaatstellingen in juli en augustus worden geval per geval bekeken en in functie van eventuele nog beschikbare landen of plaatsen.

kandidaatsformulier

traject voor het toekennen van een vrijwilligersproject: fases

fase 1

  • Stuur je kandidaatsformulier in.
  • Jan Van Passel (opleidingshoofd) of Nele Beel (stagecoördinator) neemt contact met je op
  • Intakegesprek: je bespreekt in een persoonlijk gesprek of telefonisch met ons welk(e) land(en) of ontwikkelingsproject(en) matcht met jouw interesses en profiel. We komen tot een concrete matching.
kandidaatsformulier

fase 2

inschrijving

Je deelname aan de Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid ligt nu vast. Wij zullen dan die stageplaats ook voor jou reserveren/blokkeren. Vanaf dit moment kan je alleen nog uitschrijven wegens overmachtsituaties (om medische redenen, niet geslaagd in juni/augustus zittijd).

Er zijn 70 stageplaatsen in de Nederlandstalige en Engelstalige opleiding (Advanced Bachelor International Cooperation North-South) tesamen beschikbaar in 8 à 9 landen. Hoe sneller je je inschrijft, hoe groter het aanbod aan projecten nog is. 

Bij de keuze van de stageplaats houden we rekening met het totaal aan competenties dat je bezit en ook verder wenst te ontwikkelen. Een stage impliceert zowel jouw activiteiten binnen een lokaal ontwikkelingsproject als het integratietraject in de lokale buurt en ruimere gemeenschap.

Een stage kan aansluiten bij verworven talenten vanuit je vooropleiding maar je kan evengoed kiezen voor een verbreding van je engagement naar nieuwe thema’s en taken.

Binnen deze Banaba ligt de nadruk niet op het aanscherpen van je beroepsspecifieke competenties. Die verwierf je immers al in je vooropleiding. De Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid focust op het verwerven en inzetten van interculturele en loopbaanbrede competenties.