Overslaan en naar de inhoud gaan

DOELGROEP

Het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” richt zich tot hulpverleners, leefgroep- en leerlingbegeleiders.

Geïnteresseerden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•  Minimaal houder zijn van een graduaatsdiploma in het sociaal-agogisch werk, in de gezondheidszorg of in het onderwijs.  Aanvragen van kandidaten met een ander diploma kunnen onderzocht worden.

• Werkzaam zijn in een cliëntondersteunende dienst, ziekenhuis of school of ervaring kunnen opdoen in het kijken naar en werken met individuele cliënten/ouders/gezinnen.  Wij geven de voorkeur aan deelnemers met minimum 3 jaar werkervaring

VOORKENNIS

In het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” staat jouw aanpak en leerwens bij de ondersteuning en hulpverlening aan gezinnen, leerlingen en jongeren  centraal.

Volgende basiscompetenties worden van je verwacht:

Algemene en specifiek vakinhoudelijke competenties. Hieronder verstaan we gedragswetenschappelijke, psychologische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Methodische competenties om een samenwerkingsrelatie met een cliënt(systeem) op te bouwen (affiniteit met intercultureel werk).

Sociale competenties waarbij cliëntgerichtheid en een grote communicatieve ingesteldheid voorop staan.

Organisatorische competenties: zelfstandig en transparant werken, samenwerken met andere disciplines en heldere en aan de lezer aangepaste verslagen maken.

Tijdens deze opleiding bouw je hierop verder.

GETUIGENISSEN

Enkele deelnemers getuigen:

‘Sinds ik het postgraduaat volgde,  werk ik op een andere manier met mijn cliënten. Ik gebruik hun krachten, leg de focus op hetgeen al goed gaat en gebruik meer creatieve methodieken. Dit werkt!
De sessies van Rik en Elke, aangevuld met gastsprekers uit het buitenland (Denise Yusuf en Evan George waren top!), maken van dit postgraduaat echt een grote meerwaarde. Je krijgt handenvol tips en er wordt veel geoefend in een toffe en warme groep. Het smaakt naar meer!’
 

Vicky Degraen – KIDS

‘Voor mij is het postgraduaat een manier om kennis te maken met een frisse kijk op de hulpverlening, om positiever te kijken naar cliënten, om stil te staan bij mijn eigen manier van handelen, om creatieve ideeën op te doen van medecursisten, om krachten op te sporen met mijn 'detectiveblik' en om te dromen over een andere werking.’
 

Anneleen Gorissen

‘Ik ben ervan overtuigd dat oplossingsgericht werken met onze doelgroep ( mobiele en ambulante begeleiding voor mensen met een beperking) een grote meerwaarde is. Deze aanpak is voor mij het antwoord op het veranderlijk hulpverlenersklimaat binnen de gehandicaptensector. Het inzetten van eigen krachten en hulpbronnen vergroot de zelfstandigheid van de mensen met een beperking. De beleving van zelf van invloed te zijn op situaties, krachten te ontdekken en in te zetten maakt dat mensen kunnen groeien naar een positief zelfbeeld.’
 

Dominique Schoups

‘Ik vind het postgraduaat enorm zinvol voor het werk dat ik doe. Ik vind het fijn om te leren van mensen met ervaring, zowel van in België als in het buitenland. De lesgevers hun expertise brengt me een aantal dingen bij. Ten eerste leer ik om te werken met mensen op doelgerichte wijze. Zeker bij tijdsdruk is het oplossingsgericht werken een meerwaarde. Ten tweede creëert dit postgraduaat voor mij een houvast en een kader om in te werken. Dit kader is bovendien positief en legt de verantwoordelijkheid bij de cliënt, wat deze een gevoel van autonomie geeft. Tenslotte biedt dit postgraduaat mij de mogelijkheid om na te denken over casussen, waardoor ik de theorie meteen kan toepassen in de praktijk.’
 

Hilde Vranken

‘Het postgraduaat is een goede mix van theorie en praktijk, op een enthousiaste manier gegeven. Je zit niet stil tijdens de les! Door het vele oefenen en de uitwisseling van ervaring gaat je leerproces verder op je werk. Het postgraduaat geeft me energie en inspiratie om op een positieve manier in het werkveld te staan, creatief aan de slag te gaan met materialen en veel te oefenen met perspectiefgevende vragen.’
 

Tina Jacobs

‘Het postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen is een aanrader voor iedereen.
In de eerste module krijg je de theorie achter het model op een praktische manier onder de knie door het vooral zelf te oefenen in de les en in eigen werkveld. Vanaf de tweede module wordt het allemaal praktischer. Dan leer je vooral hoe je visualisaties kan gebruiken. Je kan zelf kiezen wat voor jou past en wat jij zelf wil en kan toepassen in je eigen werksetting. Je zal zien: het werkt!
In de volgende module komen buitenlandse gastsprekers zo leer je dat er diverse invalshoeken bestaan en je het model werkelijk naar je eigen hand kan zetten. Er is niet een manier van werken, maar er zijn wel verschillende richtlijnen waardoor je het model naar eigen aanvoelen kan gebruiken. Kortom, ik ben overtuigd om nog verder te gaan in het oplossingsgerichte!’
 

Hanne Putzeys – CAW Oost Brabant

'Dit postgraduaat verrijkt me zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Door de theorie die we in praktijk kunnen omzetten onder de deskundige begeleiding van Elke en Rik proef ik van het oplossingsgericht werken. Eens deze smaak te pakken, wil ik steeds meer proeven.
De manier waarop we te werk gaan, vind ik erg aangenaam: een gemoedelijke sfeer, openheid voor vragen en bemerkingen en aan de slag gaan met praktijkgerichte oefeningen. Door dit postgraduaat krijg ik de kans om te groeien naar waar ik uiteindelijk wil uitkomen. En dit stapje per stapje.’
 

Ellen Hensen

‘Door het postgraduaat oplossingsgericht hulpverlenen en begeleiden heb ik echt geleerd te geloven in de krachten en de kwaliteiten van de cliënt, m.a.w. de cliënt zelf is de expert bij het oplossen van zijn problemen en niet ik als hulpverlener. Door een nieuwsgierige houding van niet-weten aan te nemen kom je vanzelf tot bij de krachten van de cliënt. Zo heb ik ervaren dat ik me minder gestrest voel door wat afstand te nemen van de problemen van de cliënt en me meer te focussen op wat wèl werkt en op de succeservaringen van de cliënt!’
 

Ann Bergmans - CAWLimburg

‘Er is binnen het postgraduaat voldoende kans om te oefenen en je krijgt steeds waardevolle feedback, waardoor je weer verder kan oefenen en je meer en meer zelfzeker voelt.
De lesgevers brengen zeer enthousiast over waar ze in geloven, met veel praktijkvoorbeelden. Het feit dat ze met 2 zijn, maakt ook dat je verschillende benaderingen krijgt.
De lessen zijn logisch opgebouwd, met voldoende ruimte voor eigen casussen. De volledige lesdagen over “Figuring Futures: zeg het met duplo” en door Evan George, Denise Yusuf en Lara de Bruin zijn een absolute meerwaarde.
Door de manier waarop het gedachtengoed wordt gebracht kan je zelf goed de transfer maken naar je eigen werksituatie of naar het werken met ouders, kinderen, teams, collega's.
Het postgraduaat is zeer intensief, maar zeker de moeite waard!’
 

Ingie Geurts - KIDS

‘Dit postgraduaat boeide mij wekelijks. Mede dankzij andere benaderingswijzen dan deze uit pedagogische hoek, zijn mijn begeleidingen meer oplossingsgericht en adequaat. Theorie en praktijk wisselen elkaar af zodat elke les boeiend blijft. Door vele concrete oefeningen en het analyseren van casussen word je stapje voor stapje de hulpverlener die je voor ogen had. Het beklijft allemaal nog meer als je tijd maakt om de lessen te verwerken en te implementeren. In de opgegeven literatuurlijst vind je stuk voor stuk boeken die je niet alleen als hulpverlener, als leerkracht, als coach verrijken, maar die je als mens doen stilstaan bij iedere vorm van communicatie met de mensen rondom jou. Niet te missen dus...’
 

Greet Cavens

‘Mede door het enthousiasme van Elke en Rik werkt de opleiding inspirerend en motiverend voor iedereen die op weg wil gaan met mensen. Met de aangereikte handvaten krijg je onmiddellijk zin om er zelf mee aan de slag te gaan in je eigen context.’
 

Steffie Cools