Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Postgraduaat Bemiddeling:

Praktische info

Op deze pagina vind je alle praktische informatie betreffende de verschillende modules van het postgraduaat bemiddeling. Klik op de module die op jou van toepassing is om lesdagen en locaties te bekijken.

Basismodule

Basismodule, 18SP, 1ste Semester

basismodule: methodiek van bemiddeling

De Methodiek van bemiddeling vormt de basismodule van het Postgraduaat Bemiddeling.  Het neemt je in de eerste vijf dagen mee in een zeer praktijkgericht traject, waarbij je de rol van de bemiddelaar, de werkingsprincipes, en de fasen van het bemiddelingsgesprek onder de knie krijgt. Deze eerste vijf dagen kunnen ook als een op zichzelf staande cursus gevolgd worden, door zij die zich niet richten op het halen van een erkenning als bemiddelaar, maar wel geïnteresseerd zijn in het vergaren van de basisvaardigheden van bemiddeling. Na deze vijf dagen heb je een helder zicht op wat bemiddeling wel en niet is, en hoe je bemiddelende interventies kan toepassen binnen je eigen werkcontext.

Voor degenen die erkend bemiddelaar willen worden, volgen nadien 11 dagen die de methodiek en werkingsprincipes van bemiddeling verder uitdiepen, en nieuwe thema’s op de kaart zet: de deontologie en het wettelijk kader van bemiddeling, conflict- en communicatietheorieën, psychologische en sociologische aspecten, etc. Ook je persoonlijke ontwikkeling als bemiddelaar krijgt een belangrijke plaats in dit geheel.

Na het volgen van de volledige 16 dagen, sta je als bemiddelaar stevig in de schoenen om zelfstandig aan de slag te gaan met de methodiek van bemiddeling in verschillende contexten. Gewapend met deze vaardigheden en kennis, ben je klaar om elke specialisatie naar keuze aan te vatten. Die specialisaties, vind je hieronder.

De basismodule kan gevolgd worden op campus SSH, Heverlee en op campus Diepenbeek.

Praktische info campus SSH

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen. 

Avondsessies vinden plaats op dinsdagen van 18u tot 21u30.

Data basismodule academiejaar 2019-2020

 1. Vrijdag 20 september 2019
 2. Vrijdag 27 september 2019
 3. Vrijdag 11 oktober 2019
 4. Vrijdag 18 oktober 2019
 5. Vrijdag 25 oktober 2019
 6. Vrijdag 8 november 2019
 7. Zaterdag 9 november 2019
 8. Dinsdag 19 november 2019 (avondsessie, 18u - 21u30)
 9. Vrijdag 29 november 2019
 10. Vrijdag 13 december 2019
 11. Zaterdag 14 december 2019
 12. Dinsdag 17 december 2019 (avondsessie, 18u - 21u30)
 13. Vrijdag 10 januari 2020
 14. Zaterdag 11 januari 2020
 15. Dinsdag 21 januari 2020 (avondsessie, 18u - 21u30)
 16. Vrijdag 31 januari 2020
 17. Vrijdag 7 februari 2020
 18. Zaterdag 8 februari 2020

Examendagen

Examendag 18 en 19 februari (halve dag per student).

Praktische info campus diepenbeek

 Data voor de les- en examendagen betreffende de basismodule die zal doorgaan op Campus Diepenbeek worden later toegevoegd eens de data bekend zijn. Kom dus zeker binnenkort nog eens kijken.

Specialisaties

Module Familiezaken, 12SP, 2e Semester, campus SSH

Specialisatiemodule Familiezaken, campus ssh

Familiale bemiddeling is een specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling. 
Bemiddeling in familiezaken wordt toegepast in veel domeinen van het familiale leven: bij conflicten tussen ouders en kinderen, bij conflicten in de grootfamilie, bij het regelen van een partnerscheiding en het ouderschap na scheiding, enz.

De module is opgebouwd rond de diverse aspecten van familiale bemiddeling. Zo sta je onder andere stil bij het specifieke van bemiddeling in familiale conflicten. Je verwerft eveneens inzicht in gezinssociologische aspecten van relaties en de psychologische effecten van familiale conflicten. Je maakt daarbovenop kennis met het familierecht dat relevant is in het kader van de familiale bemiddeling. Daarbij wordt ingezoomd op het juridisch kader van samenlevingsvormen en het beëindigen ervan, en op het ouderschap.

Het accent ligt hier op de kennis die een bemiddelaar nodig heeft om te voldoen aan de dikwijls hoge nood aan basisinformatie van cliënten, zoals wat hun rechten en plichten zijn, wat ze allemaal moeten/kunnen regelen en hoe ze dat moeten doen. De opleiding legt de nadruk op (juridisch) klare taal en begrijpelijke informatie, met eveneens aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Je bouwt aan parate kennis en leert werken met vindplaatsen voor verdiepende (juridische) informatie. Je leert ook verbinding te leggen tussen sociologische, psychologische en juridische kaders. 

Een waaier die je klaarstoomt om elke situatie binnen familiezaken te kunnen behandelen. De opleiding geeft je de nodige handvatten om theoretische inzichten om te zetten in de bemiddelingspraktijk.   Die inzichten worden zeer praktijkgericht aangebracht. Je integreert ze via oefeningen en rollenspelen en ontwikkelt de noodzakelijke vaardigheden en attitudes die van een goede familiaal bemiddelaar verwacht worden. 

praktisch

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen.

Alle lessen voor de specialisatiemodule familiezaken gaan door op campus SSH in Heverlee.

 1. Vrijdag 13 maart 2020
 2. Vrijdag 20 maart 2020
 3. Vrijdag 27 maart 2020
 4. Vrijdag 3 april 2020
 5. Vrijdag 24 april 2020
 6. Zaterdag 25 april 2020
 7. Vrijdag 8 mei 2020
 8. Vrijdag 15 mei 2020
 9. Zaterdag 16 mei 2020
 10. Vrijdag 22 mei 2020
 11. Vrijdag 5 juni 2020
 12. Zaterag 6 juni 2020

Examendag

De examens vinden plaats op vrijdag 19 juni 2020.

Module Arbeidsrelaties en sociale zekerheid, 12SP, 2e Semester, campus SSH

Specialisatiemodule arbeidsrelaties en sociale zekerheid, campus SSH

Bemiddeling  in arbeidsrelaties en sociale zekerheid is een specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling.  Arbeidsconflicten tussen individuen, in teams of tussen afdelingen kunnen op menselijk en economisch vlak hoge kosten veroorzaken. Voorkomen is in dit geval dus beter dan genezen, en de juiste tools en technieken gebruiken is van cruciaal belang om conflicten op te lossen. Tools en technieken die deze specialisatiemodule jou aanreikt.

Naast conflicten op de werkvloer zijn er ook veel conflicten aangaande leefgeld, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen,  uitkeringen, enzovoort. Er is een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij deze conflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen.

Steeds vaker worden echter (externe) professionals als ‘derde partij’ te hulp geroepen om de conflictpartijen te ondersteunen, zoals advocaten en medewerkers van arbeidsinspectiediensten, externe preventiediensten, of zelfstandige bemiddelaars. Deze opleiding richt zich tot al wie zich wil specialiseren in het bemiddelen bij conflicten op de werkvloer en erkend wenst te worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor professionals die het bemiddelingsgericht interveniëren in hun werk willen integreren (bv HR managers, consultants, leidinggevenden).

De opleiding geeft je de noodzakelijke juridische, sociologische en psychologische kennis omtrent  organisaties, organisatiecultuur en conflicten in organisaties. Ze geeft je de nodige praktische handvatten om theoretische inzichten om te zetten in de bemiddelingspraktijk.   Die inzichten worden zeer praktijkgericht aangebracht. Je integreert ze via oefeningen en rollenspelen en ontwikkelt de noodzakelijke vaardigheden en attitudes die van een goede bemiddelaar  in arbeidsconflicten en sociaal zekerheid verwacht worden.  

praktisch

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen.

Alle lessen voor de basismodule gaan door op campus SSH in Heverlee.

 1. Vrijdag 13 maart 2020
 2. Vrijdag 20 maart 2020
 3. Vrijdag 27 maart 2020
 4. Vrijdag 3 april 2020
 5. Vrijdag 24 april 2020
 6. Zaterdag 25 april 2020
 7. Vrijdag 8 mei 2020
 8. Vrijdag 15 mei 2020
 9. Zaterdag 16 mei 2020
 10. Vrijdag 22 mei 2020
 11. Vrijdag 5 juni 2020
 12. Zaterag 6 juni 2020

examendag

De examens vinden plaats op vrijdag 19 juni.

Module Handelszaken, 12SP, 2e Semester, campus Diepenbeek

Praktische info voor de module handelszaken wordt later aangevuld.

Dit Postgraduaat zal doorgaan op Campus Diepenbeek.

Module Burgerlijke Zaken, 12SP, 2e Semester, campus Diepenbeek

Praktische info voor de module burgerlijke zaken wordt later aangevuld.

Dit Postgraduaat zal doorgaan op Campus Diepenbeek.