Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat casemanagement in de eerstelijnszorg
Postgraduaat

U bent hier

Maak je klaar voor de toekomst van de eerste lijn

Het Vlaams zorglandschap wordt gekenmerkt door degelijk opgeleide, hardwerkende actoren die met hun hoofd, hun handen en hun hart aan de slag gaan. Maar dat gebeurt op een gefragmenteerde wijze.

Steeds meer mensen krijgen te maken met chronische en complexe zorg- en ondersteuningsvragen, maar de burger ziet door de bomen het bos niet meer en heeft onvoldoende vat op de organisatie van zijn zorg en ondersteuning. Ook de zorgverstrekkers en hulpverleners zien te veel van hun tijd opgaan in administratie en vergaderingen.

Het moet eenvoudiger, doelmatiger en transparanter kunnen, waarbij de zorgvrager maximaal de regie krijgt over de organisatie van zijn zorg. Er is over de jaren heen in Vlaanderen een brede consensus gegroeid over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen.

Het coördineren van eerstelijnszorg vraagt echter om specifieke kennis en competenties die niet in de basisopleidingen aangeboden worden.UCLL biedt je een antwoord. We leiden je op als casemanager van zorg rond een persoon.

De opleidingsonderdelen in het postgraduaat Casemanagement in de Eerstelijnszorg behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of complexe zorg- en ondersteuningsvragen in de eerste lijn: preventief denken, inter- en transdisciplinaire samenwerking, teamcoaching en leiderschap.

Bekijk het Programma voor meer details.

De opleiding wordt verzorgd door beleidsmakers, wetenschappers en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in

het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg,

de banaba Eerstelijnszorg.