Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat coördinatie van de eerstelijnszorg
Postgraduaat

U bent hier

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. Aan de basis van deze stijgende gezondheidskost liggen bepaalde maatschappelijke en socio-culturele veranderingen, zoals bijvoorbeeld toenemende vergrijzing, innovatie in technologie, individualisering en de groeiende sociale kloof. De ‘onontkoombaarheid’ van deze veranderingen maken het tot een hele uitdaging om ook in de toekomst de gezondheidszorg betaalbaar – en daarmee ook toegankelijk en kwaliteitsvol – te maken/houden. Vanuit het beleid en het onderzoek zijn voorstellen geformuleerd tot bijsturing van de visie op en de organisatie van de gezondheidszorg. Steeds weerkerende kernideeën daarin zijn de nood aan:

  • Versterking van het zorgaanbod in de eerste lijn;
  • Structurele samenwerking tussen de sectoren gezondheid en welzijn;
  • Integrale zorg, als resultaat van inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorglijnen en zorgniveaus.

In dat licht wordt voorgesteld om een nieuwe rol te ontwikkelen die de zorg rond de patiënt regisseert en het zorgaanbod binnen een regio coördineert. UC Leuven-Limburg biedt een antwoord op dit voorstel door twee afzonderlijke postgraduaten te organiseren:
een postgraduaat Regie van de Eerstelijnszorg en een Postgraduaat Coördinatie van de Eerstelijnszorg.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in