Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat coördinatie van de eerstelijnszorg
Postgraduaat

U bent hier

Maak je klaar voor de toekomst van de eerste lijn

Vlaanderen kiest resoluut voor de eerste lijn. Steeds meer mensen krijgen te maken met chronische en complexe zorg- en ondersteuningsvragen. En die willen we in de toekomst zoveel mogelijk in de eerste lijn beantwoorden. Dat kan namelijk vaak even kwalitatief als in de tweede lijn, en goedkoper. 

Zorg en welzijn zijn vandaag echter gescheiden werelden. Actoren werken nog te weinig samen. Budgetten krimpen, terwijl sociale en technologische innovaties in eerste instantie net om investeringen vragen. Vergoedingen zouden te prestatiegericht zijn. Wetgeving is versnipperd. En het coördineren van een geïntegreerde eerste lijn vraagt om kennis en competenties die niet helemaal in de basisopleidingen aangeboden kunnen worden.

UCLL biedt je een antwoord. We leiden je op als coördinator van het zorgaanbod binnen een regio (mesoniveau). De opleidingsonderdelen in het postgraduaat leiden studenten op in de coördinatie, kwaliteitsborging en innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio. Bekijk het Programma voor meer details.

De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale beleidsmakers, wetenschappers en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in 

het postgraduaat Regie van de eerstelijnszorg,

de bachelor-na-bachelor Eerstelijnszorg.